Sport oriënteringstesten

Sport oriënteringstesten

Als je voor deze studierichting kiest, is het duidelijk dat je, naast een positieve motivatie voor sport, ook de nodige capaciteiten moet hebben én voor sport én voor wetenschappen. Concreet betekent dit voor sport dat men erop rekent dat je over voldoende motorische basisvaardigheden beschikt: lenigheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Daarnaast wordt er van jou een positieve bewegingsingesteldheid en zin voor samenwerking verwacht.

Instromen in de richting Sport-Wetenschappen in het vijfde jaar is niet evident. De leerlingen die in de tweede graad reeds de richting Wetenschappen (optie sport) volgden, starten met een voorsprong: zij hebben namelijk al een behoorlijke basis in de verschillende sportdisciplines opgebouwd.

Om een idee te geven van de verschillende sportdisciplines in de derde graad én om een vrijblijvend advies te formuleren betreffende de haalbaarheid tot slagen, organiseert de school intakegesprekken en bijhorende oriënteringstesten. We peilen dan naar jouw motivatie en naar jouw fysieke en motorische geschiktheid voor deze richting. Dit is bedoeld als extra hulp in het keuzeproces.