Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan waarin vier groepen participeren: ouders, leerlingen, personeel en lokale gemeenschap. Ze zitten samen voor overleg, goedkeuring en/of advies rond thematieken uit het schoolleven.

De vergaderingen van de schoolraad gaan door in HHH (J-blok) of HHK (leraarslokaal).

Vergaderingen

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2022-2023 door op de volgende data:

Maandag 12-09-2022 (Heverlee)
Dinsdag 08-11-2022 (Kessel-Lo)
Donderdag 02-03-2023 (Heverlee)
Woensdag 31-05-2023 (Heverlee)

De verslagen en andere documenten van de schoolraad zijn te vinden via het prikbord op Schoolware.