Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan waarin vier groepen participeren: ouders, leerlingen, personeel en lokale gemeenschap. Ze zitten samen voor overleg, goedkeuring en/of advies rond thematieken uit het schoolleven.

De vergaderingen van de schoolraad gaan door in HHH (J-blok) of HHK (leraarslokaal).

Vergaderingen

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2021-2022 door op de volgende data:

Maandag 13-09-2021 (Heverlee)
Dinsdag 09-11-2021 (Kessel-Lo)
Donderdag 24-02-2022 (Heverlee)
Woensdag 01-06-2022 (Heverlee)

De verslagen en andere documenten van de schoolraad zijn te vinden via het prikbord op Schoolware.