Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan waarin vier groepen participeren: ouders, leerlingen, personeel en lokale gemeenschap. Ze zitten samen voor overleg, goedkeuring en/of advies rond thematieken uit het schoolleven.

De vergaderingen van de schoolraad gaan door in HHH (J-blok) of HHK (leraarslokaal).

Vergaderingen

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2019-2020 door op de volgende data:

Maandag 16/9 (Heverlee)
Dinsdag 12/11 (Kessel-Lo)
Donderdag 20/2 (Heverlee)
Woensdag 3/6 (Heverlee)

De verslagen en andere documenten van de schoolraad zijn te vinden via smartschool (onder intradesk/graadinfo leerlingen/schoolraad) of via het prikbord op Schoolware.