Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (M.Gandhi)

Wie is wie?

> Overzicht directie en leerlingbegeleiding

Voor een uitgebreider personeelsoverzicht kan je hier terecht

Bereikbaarheid

Dankzij haar ligging in Heverlee, vlak bij het centrum van Leuven is de school goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer of de auto.

  • Als je met de fiets naar school komt... Op het domein van de school zijn fietsstroken en een afgesloten fietsstalling voorzien.

  • Als je met de trein naar school komt... Op 800m van de school ligt het station van Heverlee. Van hieruit is een geregelde verbinding met het centraal station van Leuven verzekerd. Op de website van de NMBS kan je de meest recente uurregeling raadplegen.

  • Als je met de bus naar school komt... De bushaltes zijn vlak bij de school gelegen. Zowel vooraan als achteraan het instituut zijn er bushaltes. Op de website van De Lijn kan je de meest recente uurregeling raadplegen.

Afspraken

Het Heilig-Hartinstituut werkt vanuit een visie die gebaseerd is op vier pijlers:

  • kwaliteitsonderwijs verzorgen

  • bevestigende schoolcultuur

  • permanente aandacht voor studiebegeleiding

  • christelijke identiteit eigentijds vorm geven

De concretisering en de afspraken kan je terugvinden in de visietekst en het schoolreglement.

Je vindt hier ook meer informatie over de dagindeling en het bestellen van de schoolboeken.

De KSLeuven formuleert een visie op zorg en voorziet een zorgpakket over dyscalculie/dyslexie.

Inschrijvingen

Voor leerlingen van het eerste jaar: Het nieuwe decreet van het ministerie van onderwijs in verband met gelijke onderwijskansen, verplicht de scholengemeenschap KSLeuven tot een aangepaste aanmeldingsprocedure en inschrijvingsprocedure.

Broers en zussen genieten een voorrangsregel bij het inschrijven.

Voor leerlingen die willen inschrijven en geen voorrang hebben geldt volgende inschrijvingsprocedure voor leerlingen voor het eerste jaar.

Voor leerlingen van het 2de tot het 7de jaar geldt een aparte inschrijvingsprocedure.

Participatie

De school beschikt over verschillende overlegorganen. Onder andere de schoolraad, de ouderraad en de leerlingenraad dragen bij aan de goede werking en de visie van de school.

De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan waarin vier groepen participeren: ouders, leerlingen, personeel en lokale gemeenschap. Ze zitten samen voor overleg, goedkeuring en/of advies rond thematieken uit het schoolleven.

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

In elke graad bestaat een leerlingenraad. Deze raden bestaan uit afgevaardigden uit alle klassen. De leerlingen bepalen vrij hun agenda, overleggen daarover en gaan regelmatig in gesprek met directie. Zij worden ondersteund door enkele leerkrachten.

Alumni

Uit het oog is niet uit het hart. De school houdt eraan jaarlijks een oud-leerlingendag te organiseren en informeert oud-leerlingen regelmatig over het reilen en zeilen op school.

Solliciteren

Ben jij die leerkracht met passie en talent?

Een papieren sollicitatie of mail naar één van onze directies is niet meer nodig.

Solliciteer meteen!