Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

De vergaderingen van de ouderraad gaan door in het J-blok, alle ouders zijn van harte welkom. Suggesties voor de ouderraad mogen gemaild worden naar ouderraad@hhscholen.be.

Vergaderingen

De vergaderingen gaan dit schooljaar door op de volgende data:

21 september 2016 (Heverlee)
30 november 2016 (Kessel-Lo)
1 februari 2017 (Heverlee)
29 maart 2017 (Heverlee)
31 mei 2017 (Heverlee)

De verslagen en andere documenten van de ouderraad zijn te vinden via Smartschool (onder intradesk/graadinfo leerlingen/ouderraad) of via het Schoolware prikbord.