Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

De vergaderingen van de ouderraad gaan door in het J-blok, alle ouders zijn van harte welkom. Suggesties voor de ouderraad mogen gemaild worden naar ouderraad@hhscholen.be.

Vergaderingen

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2020-2021 door op de volgende data:

Woensdag 23 september 2020
Dinsdag 17 november 2020 (in HHK)
Woensdag 27 januari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Donderdag 27 mei 2021

De verslagen en andere documenten van de ouderraad zijn te vinden via Smartschool (onder intradesk/graadinfo leerlingen/ouderraad) of via het Schoolware prikbord.