Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

De vergaderingen van de ouderraad gaan door in het J-blok, alle ouders zijn van harte welkom. Suggesties voor de ouderraad mogen gemaild worden naar ouderraad@hhscholen.be.

Vergaderingen

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2017-2018 door op de volgende data:

Woe 19 september 2018
Woe 21 november 2018
Woe 30 januari 2019
Woe 20 maart 2019
Woe 22 mei 2019

De verslagen en andere documenten van de ouderraad zijn te vinden via Smartschool (onder intradesk/graadinfo leerlingen/ouderraad) of via het Schoolware prikbord.