Orion

Orion

Leerlingen kunnen in het eerste jaar kiezen voor 1 Latijn of 1 Moderne. In 1 Latijn gaan de 4 uren van het keuzegedeelte naar het vak Latijn. In 1 Moderne volgen de leerlingen het Orion-project:

Orion - jouw kompas voor onderweg

Het Orion-project heeft een dubbele functie:

  • Oriënterende functie

2 uren krijgen een oriënterende functie waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit verschillende modules. Ze bieden de leerlingen een blik op de verschillende interessevelden en laten hen proeven van diverse domeinen. Op deze manier kunnen de leerlingen na de eerste graad een meer bewuste en doordachte keuze maken voor een studierichting die bij hun interesse aansluit.

  • Ondersteunende functie

De 2 overige uren gaan naar ondersteuning voor de vakken wiskunde en Frans.

Aanbod

Volgende keuzemodules komen aan bod:

  • Mens en maatschappij

Leven leeftijdsgenoten in je omgeving maar ook elders in de wereld allemaal op dezelfde wijze als jij? Hebben tieners vandaag meer kansen en rechten dan de jongeren van vroeger? Bij mens en maatschappij gaan we samen op zoek naar onze plaats in de samenleving, thuis, op school, in België en in de hele wereld. Ben je creatief en nieuwsgierig? Dan zit je hier op je plaats.

  • Probleemoplossend denken

Door te programmeren leer je te analyseren en maak je kennis met verschillende toepassingen. We bedenken en werken samen een project uit en stellen het voor aan elkaar. Spelenderwijs ga je aan de slag met algoritmes en leer je probleemoplossend te denken. Je leert niet alleen hoe je bepaalde software gebruikt maar ook hoe deze tot stand komt. Hou je van informatica en logisch denken? Dan is deze module iets voor jou.

  • Taal en cultuur

Samen met je medeleerlingen werk je aan een jaarkalender waarbij je verschillende gebeurtenissen, speciale verjaardagen, personen… aan de dagen linkt. Wil je graag weten waarom b.v. Sint-Maarten in onze regio minder populair is dan Sinterklaas? Dan is de module Taal en cultuur ongetwijfeld iets voor jou. Je wordt uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op verschillende waarom-vragen. Deze antwoorden presenteer je via leuke, zelfgemaakte filmpjes, interessante weetjes, creatieve taalspelletjes

  • Wetenschap en techniek

Aan de hand van concrete cijfers en beeldmateriaal krijg je verschillende technische en/of milieuproblemen aangereikt. Je onderzoekt diverse problemen en probeert door experimenten en proefjes tot een oplossing te komen. Deze oplossing stel je aan elkaar voor. Ben je een uitvinder in spe? Dan moet je zeker voor deze module kiezen.

Concreet

Bij de inschrijving in de maand mei krijgt elke leerling een document met een beschrijving van de verschillende modules. Hij/Zij maakt een top 4 van de modules, in volgorde van interesse. Door leerlingen te laten kiezen verhogen we de motivatie en kunnen we klasoverstijgend groepen (van ongeveer 22 leerlingen) samenstellen.

De eerste week van het schooljaar krijgen alle leerlingen een taalscreening (Diataal-testing). Leerlingen die na deze testing taalzwak blijken te zijn en nood hebben aan remediëring zullen voor minstens 1 trimester extra inzetten op taal in een aparte boostklas. Wanneer de leerling in de boostklas zit vervalt op dat moment een module.

Alle andere leerlingen worden, op basis van hun keuzes, klasoverstijgend in groepen ingedeeld over de 4 verschillende modules.

Een module loopt een trimester, 2 aansluitende lesuren per week. Bij het begin van het tweede trimester worden de groepen opnieuw samengesteld en start de volgende module. Na het tweede trimester worden de groepen een laatste keer herverdeeld voor de derde module.

Dit maakt dat alle leerlingen 3 van de 4 modules zullen volgen en ze dus zelf beslissen op welke domeinen ze willen inzetten. Vanuit directie/coördinatie wordt erover gewaakt dat leerlingen zeker hun 1ste en 2de keuze kunnen volgen in de loop van het schooljaar en dat de leerlingen evenredig over de modules verdeeld zullen worden.

Evaluatie

Deelname aan het Orionproject is niet vrijblijvend. De 4 uren zijn vast ingeroosterd in de lessentabel en het uurrooster van de leerlingen. We vinden het van belang dat deze lesuren op een hoog niveau en met voldoende uitdaging ingevuld worden.

De ondersteunende uren wiskunde en Frans worden geëvalueerd binnen deze vakken. Voor de 2 oriënterende uren zetten we vooral in op breed evalueren. De keuzemodules zullen permanent geëvalueerd worden en ook opgenomen worden op het rapport. Op welke manier de evaluatie concreet zal verlopen hangt af van het team dat voor de inhoudelijke invulling zorgt.