Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (M.Gandhi)

HHH/HHK

Het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo? Inderdaad, het Heilig Hartinstituut heeft een tweede vestiging in Kessel-Lo .

Wie is wie?

Een overzicht van onze directie vind je hier.

Voor een uitgebreid personeelsoverzicht kan je hier terecht.

Visie & afspraken

Het Heilig Hartinstituut werkt vanuit een visie die gebaseerd is op vier pijlers:

  • kwaliteitsonderwijs verzorgen

  • bevestigende schoolcultuur

  • permanente aandacht voor studiebegeleiding

  • christelijke identiteit eigentijds vorm geven

De concretisering en de afspraken kan je terugvinden in de visietekst en het schoolreglement.

Je vindt hier ook meer informatie over de dagindeling en het bestellen van de schoolboeken.

De KSLeuven formuleert een visie op zorg en voorziet een zorgpakket over dyscalculie/dyslexie.

Lees hier alles over onze visie en afspraken.

Bereikbaarheid & ligging

Wil je een grondplan van onze school bekijken of ben je op zoek naar meer informatie over de bereikbaarheid van onze school met de fiets, de trein of de bus?

Je vindt het allemaal hier.

Infrastructuur

Alle informatie over de infrastructuur van onze school vind je hier.

Inschrijvingen

Voor leerlingen van het eerste jaar: Het nieuwe decreet van het ministerie van onderwijs in verband met gelijke onderwijskansen, verplicht de scholengemeenschap KSLeuven tot een aangepaste aanmeldingsprocedure en inschrijvingsprocedure.

Broers en zussen genieten een voorrangsregel bij het inschrijven.

Bekijk hier de inschrijvingsprocedure voor leerlingen voor het eerste jaar (met en zonder voorrang).

Voor leerlingen van het 2de tot het 7de jaar geldt een aparte inschrijvingsprocedure.