OKAN - Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

OKAN - Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Wat doen wij in OKAN?

Het onthaalonderwijs heeft als doel om anderstalige nieuwkomers zo snel mogelijk Nederlands te leren. De leerlingen kunnen starten doorheen het schooljaar. De onthaalklas biedt verscheidene niveaugroepen aan. Onze lessen Nederlands hebben een dubbel doel. De jongeren leren Nederlands om zich te kunnen behelpen in hun dagelijkse leven. Maar het onthaalonderwijs focust zich specifiek op schooltaal en schoolse vaardigheden. Het is ook de taak van OKAN om, na afloop van het taalbad, de jongeren te integreren in een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

Wie kan er starten in OKAN?
 1. Je bent minstens twaalf jaar op 31 december van het lopende schooljaar. Je bent nog geen achttien jaar geworden.

 2. Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen dat je maximaal één jaar ononderbroken in België woont.

 3. Het Nederlands is niet je moedertaal of de taal die je thuis spreekt.

 4. Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen te kunnen volgen.

 5. Je bent maximaal negen maanden ingeschreven (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

Uitzonderlijk worden afwijkingen toegestaan op deze voorwaarden voor elf- en achttienjarige leerlingen. Hiervoor neem je best contact op met het OKAN-team via onderstaande gegevens.

Waar kan je terecht met vragen?
 • OKAN Heilig Hartinstituut
  Jozef Pierrestraat 56
  3010 Kessel-Lo
  016 46 84 02
  okan@hhscholen.be
 • OKAN Sint-Albertuscollege
  Geldenaaksebaan 277
  3001 Heverlee
  016 40 50 60
  info@okan.ksleuven.be
 • Inschrijvingen gebeuren via OKAN Sint-Albertuscollege.