LEF

LEF

LEF staat voor Leren in het Engels en Frans. Tijdens LEF-lessen wordt een zaakvak volledig in het Engels of Frans aangeboden en geƫvalueerd.

Doelstelling

Het project beoogt via ervaringsgericht leren een grotere taal- en communicatievaardigheid bij de leerlingen en verhoogt op die manier ook de kansen van leerlingen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Aanbod

Criteria

Een leerling die wenst deel te nemen aan het LEF-project:

  • beschikt over voldoende Nederlandse taalvaardigheid;
  • is gemotiveerd en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen om de deelname aan dit project tot het einde van het schooljaar vol te houden;
  • beschikt over de nodige capaciteiten om zaakvakken in het Frans of Engels te volgen en te verwerken. Dit vraagt immers een extra inspanning;
  • behaalde in de lagere school goede resultaten en neemt deel aan een intakegesprek (voor nieuwe leerlingen in het eerste jaar);
  • kreeg een positief advies van de klassenraad (voor leerlingen uit de overige jaren);
  • brengt een kopie van het schoolrapport (met duidelijke vermelding van de hoofdvakken) van het huidige schooljaar mee naar het intakegesprek.