LEF... Leren in het Engels en het Frans

LEF... Leren in het Engels en het Frans

Een goede talenkennis verruimt je leefwereld en je mogelijkheden. Daarom zetten we met dit project in op het verhogen van de taalvaardigheid in het Frans en het Engels.

Een tweede taal zeer goed kennen en spreken biedt alleen maar voordelen. Je ontwikkelt je spreekvaardigheid en je zal merken hoe snel je talenkennis erop vooruit gaat. Je zal je niet alleen op vakantie wat gemakkelijker uit de slag trekken; een sterke talenkennis helpt je ook bij hogere studies waar sommige lessen in het Frans of Engels gedoceerd worden. Bovendien zal het later ook je kansen op de arbeidsmarkt flink verhogen.

In het eerste jaar volg je de vakken godsdienst (2u), geschiedenis (1u) en L.O. (2u) in het Frans. Vanaf de 2de en 3de graad zetten we naast het Frans ook in op Engels.

Doelstelling

Het project beoogt via ervaringsgericht leren een grotere taal- en communicatievaardigheid bij de leerlingen en verhoogt op die manier ook de kansen van leerlingen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Aanbod
Criteria

Een leerling die wenst deel te nemen aan het LEF-project:

  • beschikt over voldoende Nederlandse taalvaardigheid;
  • is gemotiveerd en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen om de deelname aan dit project tot het einde van het schooljaar vol te houden;
  • beschikt over de nodige capaciteiten om zaakvakken in het Frans of Engels te volgen en te verwerken. Dit vraagt immers een extra inspanning;
  • behaalde in de lagere school goede resultaten en neemt deel aan een intakegesprek (voor nieuwe leerlingen in het eerste jaar);
  • kreeg een positief advies van de klassenraad (voor leerlingen uit de overige jaren);
  • levert een kopie van een schoolrapport (met duidelijke vermelding van de hoofdvakken) van het huidige schooljaar in tijdens de inschrijvingsprocedure.