Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

Participatie

Om enerzijds het welbevinden van onze leerlingen op school te vergroten en hen anderzijds de kans te geven om mee te participeren aan het schoolgebeuren heeft elke graad een leerlingenwerking. Leerlingen kunnen activiteiten organiseren die het schoolleven extra kleur geven. Ze bepalen vrij hun agenda, overleggen daarover en gaan regelmatig in gesprek met de directie. Ze worden ondersteund door enkele leerkrachten.

De eerste graad heeft een leerlingenraad, de tweede een explosieve raad en in de derde graad kunnen leerlingen zich engageren voor het feestcomité, de sportraad, sjapo of het HH-project. De oudere leerlingen beschikken over een leerlingenlokaal.

Afgevaardigden van de raden nemen deel aan de pedagogische raad en de schoolraad. Op die manier kunnen ze actief meewerken aan het schoolbeleid.

Middagactiviteiten

Tijdens deze pauze kunnen leerlingen aansluiten bij één van de verschillende middagactiviteiten.

Een greep uit het aanbod vind je hier.

Leerlingbegeleiding

Leerlingen worden in de drie graden uitgebreid begeleid.

Desgewenst krijgen ze:

  • Studiebegeleiding
  • Studiekeuzebegeleiding
  • Socio-emotionele begeleiding
  • Schoolonafhankelijke begeleiding door het CLB

Heb je vragen over studiebegeleiding? Wil je meer informatie over mogelijke studiekeuzes? Of zit je met een persoonlijk probleem? Hieronder vind je per graad een overzicht over bij wie je met al je vragen terecht kan.

Eerste graad HHH
Tweede graad HHH
Derde graad HHH
HHK