Men moet reizen om te leren. (Mark Twain)

Uitwisselingen

Via internationale uitwisselingen krijgen de leerlingen de kans om over de grenzen van hun eigen leefwereld te kijken en hun horizon te verruimen. Hiervoor werken we bewust samen met heel verscheiden partners en zoeken we telkens nieuwe initiatieven die bij onze studierichtingen passen. Zo zullen onze leerlingen op hun maat kennis maken met de geglobaliseerde wereld. Van het hart van de leerling, naar het hart van de samenleving: dat is ons traject!

Stages

Wij maken ons sterk dat een buitenlandse stage een toegevoegde waarde is voor onze leerlingen. Niet alleen ervaren zij dan aan den lijve hoe het eraan toe gaat op de werkvloer in het buitenland, maar ze leren ook zelfredzaam zijn in een omgeving waarmee ze niet vertrouwd zijn.
Door de toenemende globalisering vinden we het als Heilig Hartinstituut onze opdracht onze leerlingen de mogelijkheid te geven internationale competenties te verwerven. We denken daarbij concreet aan sociaal-culturele en interculturele competenties. Dergelijke internationale ervaringen vormen immers een extra troef op de arbeidsmarkt.

Studiereizen

Op het Heilig Hartinstituut heerst al jarenlang een traditie in buitenlandse school- en studiereizen.
Vanaf het derde jaar gaan leerlingen, vaak gekoppeld aan hun gekozen studierichting, hun horizon verruimen. Bij deze activiteiten staat steeds de onderdompeling in een andere cultuur centraal.

Een greep uit het aanbod:

 • Stageweek V&V Ardèche
 • Wintersportweek HH
 • Sportstages
 • Culturele inleefreizen naar Aken – Keulen – Parijs - Londen
 • Wetenschapsexpeditie Boulonnais
 • Leeruitstap Weimar en Buchenwald
 • Eindejaarsreis Griekenland
Professionalisering

Ook ons personeel stapt natuurlijk mee in het internationale verhaal.
Sinds een vijftal jaar koppelen we systematisch noden van onze leerkrachten en ondersteunende diensten aan internationale professionaliseringsprojecten onder Erasmus+.
Ze gaan zo op job-shadowing activiteiten bij andere scholen in Europa en volgen cursussen rond thema’s als ‘outdoor learning’, ‘project based learning’ of innovatief onderwijs. Ook overkoepelende thema’s zoals welzijn op het werk, leerlingbegeleiding en ICT worden verkend vanuit internationaal perspectief.

Samenwerkingen

Ook binnen België werken we met verschillende partners samen rond internationale initiatieven.
Zo bezoeken onze leerlingen jaarlijks het internationale vertelfestival van Alden Biesen of werken we structureel samen met de internationale afdeling van het VVKSO. We kijken ook wat verder en steunen Noord-Zuid initiatieven.

Internationalisering@home

Voor internationale initiatieven moet je niet noodzakelijk de school verlaten!
Je kan ze ook gewoon naar school brengen. En dat doen we dan ook!

 • Dankzij het LEF-project leren vele van onze leerlingen iedere dag in het Engels of het Frans
 • Tijdens het tweejaarlijkse wereldfeest van de tweede graad zijn er workshops, eetstandjes en sprekers uit alle hoeken van de wereld.
 • Jaarlijks onderwijzen we ook verschillende leerlingen uit het AFS-programma of de Rotary-werking. Zij brengen hun culturele diversiteit letterlijk iedere dag mee tot in de klas.
 • Op regelmatige tijdstippen ontvangen we ook experten en sprekers uit het buitenland: Mike Mirth uit America, Keith Carlon uit Australië, Aude Foutel uit Le Mans, Mikko Laitinen uit Finland of Astrid Pipperger-Schulz uit Greven, allemaal hebben ze hun ervaringen met ons gedeeld.
 • En dankzij de samenwerking met het Postgraduaat ‘International Educating Class’ van de UCLL krijgen onze leerlingen les van leerkrachten in spe uit heel Europa over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Unesco.