Internaat

Internaat

U kan nu al inschrijven voor het schooljaar 2018-2019. Bel (016/39 92 02) of mail (internaat@hhscholen.be) voor een afspraak. We geven jullie dan met plezier de nodige uitleg en een rondleiding. Hopelijk tot binnenkort!

Contact

Internaat voor meisjes vanaf het 4e leerjaar basisonderwijs t.e.m. het zevende jaar secundair onderwijs

Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee

Tel. 016 39 92 02
E-mail: internaat@hhscholen.be

Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30-17.00u en van 18.00-21.00u Op woensdag van 12.00-17.00u en van 18.00-21.00u

Sociale Media

Facebook

Instagram

Opvoedsters
Functie Naam Telefoon Email
Beheerder Karolien Van Stappen 016399202 karolien.vanstappen@hhscholen.be
Opvoedster basisonderwijs en eerste graad Marleen Huyghe 016399032 marleen.huyghe@hhscholen.be
Opvoedster tweede graad Vicky Gijsemans 016399230 vicky.gijsemans@hhscholen.be
Opvoedster derde graad Rita Ciarlo 016399230 rita.ciarlo@hhscholen.be
Opvoedster eerste, tweede en derde graad Yvette Camps 016399230 yvette.camps@hhscholen.be
Inschrijvingen

Indien u informatie wilt over ons internaat, bieden wij u graag een vrijblijvende rondleiding aan. U kan dan al uw vragen stellen aan directie, opvoedsters en internen. Op deze manier krijgen zowel u, als uw dochter onmiddellijk een goed beeld over wat ons internaat nu juist inhoudt.

Ouders en kind komen eerst langs voor een rondleiding, hierna volgt er een intakegesprek. Een inschrijving in het internaat kan alleen wanneer het kind graag naar het internaat wil komen, het mag nooit een straf zijn. We polsen of hetgeen ouders verwachten overeenkomt met wat wij kunnen bieden. Er is geen voorrangsregel. Wie eerst inschrijft is eerst. Wij raden iedereen aan om vóór de Paasvakantie langs te komen. Dit is niet alleen belangrijk voor de inschrijving in het internaat maar ook voor de inschrijving in de school.

Gelieve wel steeds telefonisch of via e-mail een afspraak te maken, zodat de rondleidingen degelijk ingepland kunnen worden. Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag- en woensdagavond tussen 18u en 21u.

Wij schrijven gedurende het volledige schooljaar in, dus wacht zeker niet tot de grote vakantie om ons te contacteren. Wij schrijven dus vroeger in dan de school! Omdat wij slechts 42 kamers hebben, kunnen wij elk jaar maar een beperkt aantal inschrijvingen realiseren.

Hoe doet u dit praktisch? U neemt contact met ons, dit kan telefonisch (maandag, dinsdag en donderdag van 15.30-17.00u en van 18.00-21.00u, woensdag van 12.00-17.00u en van 18.00-21.00u) of via mail.

Telefoonnummer: 016 39 92 02 Emailadres: internaat@hhscholen.be of karolien.vanstappen@hhscholen.be

Na uw inschrijving op het internaat wordt u doorverwezen naar de juiste persoon die voor jullie de inschrijving op school in orde zal brengen.

Wij hopen u zo snel mogelijk te mogen ontmoeten!

Kostprijs

Het kostgeld op jaarbasis bedraagt €2620. De betalingswijze is als volgt: €500 inschrijvingswaarborg: deze waarborg dient na inschrijving te worden betaald en wordt teruggestort aan het einde van het internaatsjaar op voorwaarde dat het volledige kostgeld betaald werd en de inschrijvingsovereenkomst niet opgezegd werd in de loop van het internaatsjaar door de ouder(s) of wettelijke vergenwoordiger(s). Het kostgeld wordt in 10 schijven van €262 verdeeld en deze worden vóór de 5e kalenderdag van elke maand betaald (dit van september tot en met juni). €25 waarborg voor de kamersleutel (te betalen bij eerste schijf in september)

Dagindeling

Zie bijlage voor de dagindeling

Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van ons internaat is opgedeeld in vijf pijlers en staat volledig uitgelegd in onderstaand PDF-document.

Reglement Internaat

Zie bijlage

Campagnemateriaal

test