Inschrijvingsprocedure van 2de tot 7de jaar (2016-2017)

Inschrijvingsprocedure van 2de tot 7de jaar (2016-2017)

INSCHRIJVEN OP 1 JULI (enkel op afspraak)

Het inschrijven gebeurt in chronologische volgorde en wordt met een aansluitend en oplopend volgnummer genoteerd in het inschrijvingsregister. Concreet: hoe vroeger je afspraak, hoe lager je volgnummer.

STAP 1. AFSPRAAK - vanaf dinsdag 3 mei tot dinsdag 28 juni

Je maakt een afspraak voor je inschrijving:

  • Surf naar afspraak.hhscholen.be.
  • Volg de procedure en vul de gevraagde informatie in.
  • Kies een moment voor een intakegesprek (niet voor het tweede jaar).

Het uur en het volgnummer voor je afspraak op 1 juli wordt automatisch toegekend. De volgende dag krijg je een bevestigingsmail met deze informatie.

STAP 2. INTAKEGESPREK - voor tweede en derde graad

Elke inschrijving wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin we kennismaken en de informatie die je ons elektronisch bezorgde overlopen (zie stap 1). Intakegesprekken die vastgelegd worden tussen 3 en 18 mei vinden plaats voor 1 juli.
Je brengt (een kopie van) het rapport van het lopende schooljaar mee. We verwachten dat de kandidaat-leerling meekomt.

STAP 3. INSCHRIJVING - vrijdag 1 juli vanaf 10.30 uur

Je komt op het moment van de afspraak naar school en je kan definitief inschrijven indien:

  • Er plaats is in de gekozen studierichting. Uiterlijk op 1 juli leggen we per studierichting de capaciteit vast. Deze informatie vind je vanaf die dag uiterlijk om 10.00 uur op de website.
  • Je op de afspraak bent die je via de bevestigingsmail ontving. Als de studierichting volzet is, kan je een nummer op de reservelijst krijgen.
  • Je akkoord gaat met het pedagogische project en het schoolreglement van de school.
  • Je het vereiste attest, het rapport en de identiteitskaart van je kind bij hebt.
INSCHRIJVEN VANAF 4 JULI EN IN AUGUSTUS (zonder afspraak)

Inschrijven is enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Er is plaats in de gekozen studierichting (zie website). Als de studierichting volzet is, kan je een nummer op de reservelijst krijgen.
  • Je gaat akkoord met het pedagogische project en het schoolreglement van de school. Je hebt het vereiste attest, het rapport en de identiteitskaart van je kind bij.
OPENINGSDAGEN EN -UREN

4 juli tot en met 6 juli en 17 augustus tot en met 31 augustus (met uitzondering van 27 en 29 augustus)
van maandag tot vrijdag: 09.00 uur - 12.30 uur en 14.00 uur - 17.30 uur
op zaterdag: 09.00 uur - 12.30 uur

Voor verdere info:
1e graad: 016 39 90 70
2e graad: 016 39 90 81
3e graad: 016 39 91 40
Kessel-Lo: 016 46 84 14