Inschrijvingsprocedure van 2de tot 7de jaar (2019-2020)

Inschrijvingsprocedure van 2de tot 7de jaar (2019-2020)

INSCHRIJVEN OP 1 JULI 2019 (enkel op afspraak)

Het inschrijven gebeurt in chronologische volgorde en wordt met een aansluitend en oplopend volgnummer genoteerd in het inschrijvingsregister.

STAP 1. AFSPRAAK - vanaf maandag 6 mei 2019 om 18.00 uur

Je maakt een afspraak voor je inschrijving:

 • Surf naar afspraak.hhscholen.be.
 • Volg de procedure en vul de gevraagde informatie in.
 • Kies een moment voor een intakegesprek (niet voor het tweede jaar).

Je krijgt na het invoeren van de gegevens één of twee mails:

Onmiddellijk na de invoer: een mail met de bevestiging dat je gegevens geregistreerd werden in de databank;

Enkele dagen later: een mail met uur en volgnummer van je inschrijvingsafspraak op 1 juli. Uur en volgnummer worden automatisch toegekend.

STAP 2. INTAKEGESPREK - voor tweede en derde graad

Elke inschrijving wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin we kennismaken en de informatie die je ons elektronisch bezorgde overlopen (zie stap 1). Intakegesprekken die vastgelegd worden tussen 6 en 18 mei vinden plaats voor 30 juni. Je brengt (een kopie van) het rapport van het lopende schooljaar mee. We verwachten dat de kandidaat-leerling meekomt.

STAP 3. INSCHRIJVING - maandag 1 juli vanaf 9.30 uur

Je komt op het moment van de afspraak naar school en je kan definitief inschrijven onder de volgende voorwaarden:

 • Er is plaats is in de gekozen studierichting. Op 29 juni leggen we per studierichting de capaciteit vast. Deze informatie vind je vanaf die dag uiterlijk om 14 uur op de website. Het is mogelijk dat in de loop van de inschrijvingsdag op 1 juli studierichtingen worden volzet verklaard.
 • Je bent op de afspraak die je via de bevestigingsmail ontving.
 • Je gaat akkoord met het pedagogische project en het schoolreglement van de school.
 • Je hebt het vereiste attest, het rapport en de identiteitskaart van je kind bij.

Als de studierichting volzet is, kan je een nummer op de reservelijst krijgen. Indien er een plaats vrij komt, neemt de school contact met je op.

BELANGRIJK: hoe sneller je op 6 mei je afspraak maakt, hoe lager je volgnummer en bijgevolg hoe vroeger je moment van afspraak op 1 juli

INSCHRIJVEN VANAF 2 JULI (zonder afspraak)

Inschrijven is enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Er is plaats in de gekozen studierichting (zie website). Als de studierichting volzet is, kan je een nummer op de reservelijst krijgen.
 • Je gaat akkoord met het pedagogische project en het schoolreglement van de school. Je hebt het vereiste attest, het rapport en de identiteitskaart van je kind bij
OPENINGSDAGEN EN -UREN

2 juli tot en met 4 juli en 19 augustus tot en met 30 augustus (met uitzondering van 29 augustus)

 • van maandag tot vrijdag: 09.00 uur - 12.30 uur en 14.00 uur - 17.30 uur
 • op zaterdag: 09.00 uur - 12.30 uur
 • Uitzondering: maandag 19 augustus enkel van 14.00 uur - 17.30 uur

Voor verdere info:

1e graad: 016 39 90 70
2e graad: 016 39 91 45
3e graad: 016 39 91 40
HHK: 016 25 22 51