Inschrijvingsprocedure van 2de tot 7de jaar (2020-2021)

Inschrijvingsprocedure van 2de tot 7de jaar (2020-2021)

Aangepaste procedure omwille van corona-maatregelen:

Het Departement Onderwijs heeft ons op de hoogte gebracht van de beslissing dat alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is worden opgeschort tot en met 31 augustus 2020. Dit betekent concreet dat zowel de door u geboekte intakegesprekken als de inschrijvingen op 2 juli voor het tweede tot en met het zevende jaar niet kunnen doorgaan in de school maar vanop afstand moeten gebeuren.

We bekijken welke procedure we kunnen uitwerken om dit op een digitale manier te realiseren. Zodra we hieromtrent een beslissing genomen hebben, informeren we u.

Dit heeft geen gevolgen voor het u toegekende volgnummer. Dit blijft gerespecteerd.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, gelieve ons te contacteren via het mailadres afspraak@hhscholen.be.

Inschrijving

Indien u uw kind wilt registeren voor een inschrijving, klik hier.

Hou er wel rekening mee dat geen enkele afspraak die u krijgt fysiek zal kunnen doorgaan. U krijgt wel een volgnummer. De werkelijke inschrijving zal van op afstand gebeuren.