Inschrijvingen

Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure voor leerlingen van het eerste jaar

Vanaf 24 april 2019 (12 uur) tot en met 8 mei 2019 (12 uur) kan je aanmelden via aanmeldensecundair.leuven.be. Nieuw vanaf dit schooljaar is dat ook de voorrangsgroepen zich tijdens deze periode moeten aanmelden.
De voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen van personeel) kunnen op de aanmeldingswebsite hun school van voorrang aanduiden. Je hebt hiervoor het rijksregisternummer nodig van het kind dat al op de school ingeschreven is of van het personeelslid dat in de school tewerkgesteld is.

Volgende zaken moet je weten om je kind te kunnen aanmelden:

  • De identificatiegegevens van je kind (o.a. rijksregisternummer)
  • Kies je voor 1A en/of 1B?
  • Je schoolkeuze
  • Is je kind een indicatorleerling?

Een indicator leerling voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

  • Kinderen uit gezinnen die het schooljaar 2017-2018 en/of 2018-2019 recht hadden op een schooltoelage en dat kunnen bewijzen bij de inschrijving.
  • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs (bso). De moeder dient hiervoor een verklaring op eer in te vullen.

Meer info op www.ksleuven.be

Op 14 mei 2019 wijst de computer de leerlingen toe aan een school. Op de site www.ksleuven.be kan je lezen hoe deze toewijzing gebeurt.

Op 15 mei 2019 krijg je een e-mail. Daarin staat voor welke school je kind een ticket (T-nummer) heeft en/of in welke scholen je kind op de reservelijst (R-nummer) staat. Je krijgt dan ook de nodige informatie over hoe je het ticket kan omzetten in een inschrijving.

Indien je een T-nummer hebt voor het Heilig Hartinstituut zal je een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor onze inschrijvingsavond.

Indien je een R-nummer hebt, nemen wij van zodra er plaats is contact met u op.