Inschrijvingen

Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure voor leerlingen van het eerste jaar met voorrang

Voor de broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in het Heilig Hartinstituut (ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die (deeltijds) op hetzelfde adres wonen) en de kinderen van personeelsleden van onze secundaire school starten de inschrijvingen met voorrang in het eerste leerjaar begin maart. Ze lopen van 5 maart 2018 12.00 uur tot en met vrijdag 16 maart 2018 12.00 uur.

Om deze inschrijving vlot te laten verlopen, hanteert onze school de volgende procedure:

  • Tussen 5 maart en 16 maart kan u zich via voorrang.ksleuven.be aanmelden om uw zoon of dochter te registreren. Op 16 maart om 12.00 uur wordt deze website afgesloten.
  • Op 20/21 maart bezorgen wij u het inschrijvingsformulier.
  • Tussen 22 maart en 27 maart bezorgt u het ingevulde en ondertekende document via uw zoon of dochter aan het secretariaat van de eerste graad.
  • Wij zorgen ervoor dat de gegevens van uw kind in de databank verwerkt zijn voor 30 maart 12.00 uur.

Opgelet:
1. De voorrang geldt alleen tijdens deze periode, niet nadien!
2. Hebt u uw kind met voorrang ingeschreven in onze school en u wenst het nadien toch in te schrijven in een andere school? Contacteer ons dan voor 25 april 2018, 12.00 uur. Nadien kunt u uw kind aanmelden op aanmelden.ksleuven.be t.e.m. 30 april 2018, 12 uur.