STEM

Sport

Kunst

'Every child is an artist. The problem is staying an artist when you grow up.' (P.Picasso)

Wetenschappen

Haaracademie Salon 4 You

Onze studierichtingen

Het Heilig-Hartinstituut werkt vanuit een visie gebaseerd op vier pijlers:
onderwijs, schoolcultuur, studiebegeleiding, christelijke identiteit.