Het Heilig Hartinstituut. Nu ook in Kessel-Lo.

Het Heilig Hartinstituut. Nu ook in Kessel-Lo.

Perstekst

Het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo? Inderdaad, na een periode van intensieve voorbereidingen is het moment voor deze school aangebroken om een nieuwe vestigingsplaats op te richten. Welkom bij het Heilig Hartinstituut dat voortaan een tweede thuis heeft in de gebouwen van het vroegere Sint-Jozefinstituut in Kessel-Lo.

Dichterbij dan je denkt Het Heilig Hartinstituut bestaat al meer dan 100 jaar en is gekend als een school die niet alleen kwaliteitsonderwijs brengt maar die ook dichtbij haar leerlingen staat. Door haar onderwijsactiviteiten voortaan ook vanuit Kessel-Lo aan te bieden, wordt het Heilig Hartinstituut voor leerlingen vanuit Kessel-Lo en de ruime omgeving dan ook een school die letterlijk heel dichtbij is.

Stapsgewijs is wijs Het oprichten van deze nieuwe vestigingsplaats in Kessel-Lo zal in verschillende fasen verlopen. Vanaf 1 september 2016 krijgen de eerstejaarsleerlingen van beide vestigingsplaatsen hetzelfde studieaanbod met een identieke inhoudelijke en pedagogische invulling. In het schooljaar 2017-2018 wordt deze aanpak doorgetrokken voor de leerlingen van het tweede jaar.

Groot denken. Klein beginnen. De optie van twee vestigingsplaatsen betekent voor heel wat leerlingen dat het Heilig Hartinstituut makkelijker bereikbaar wordt. Ook leerlingen die hun secundair onderwijs liever in een kleinere schoolomgeving starten, zijn bij het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo aan het juiste adres. Bovendien zorgt dit project voor extra capaciteit in het eerste jaar secundair onderwijs en tegelijkertijd biedt het de eerstejaarsleerlingen van beide vestigingsplaatsen een brede waaier aan doorstroommogelijkheden in de tweede en derde graad.

Een verhaal met perspectief “De inzet van deze integratie? We willen in de eerste plaats één school vormen die dezelfde kwaliteitsnormen, waarden en objectieven deelt. Het is onze manier om een positief antwoord te bieden op de vele uitdagingen waarmee we vandaag in het secundair onderwijs te maken hebben. We zijn ervan overtuigd dat we met dit project zowel onze leerlingen als leerkrachten boeiende toekomstperspectieven kunnen bieden”, zegt Walter D’Hoore, algemeen directeur van het Heilig Hartinstituut.

Veelgestelde vragen

Het Heilig Hartinstituut voortaan ook in Kessel-lo
Ga je voor een eerste jaar secundair onderwijs bij het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo of het Heilig Hartinstituut in Heverlee? Aan jou de keuze. Want vanaf 2016 bieden we op onze beide vestigingsplaatsen precies dezelfde studierichtingen, vakken en pedagogische aanpak. Wil je graag meer informatie over de uitbreiding naar onze nieuwe vestiging? Hier zijn alvast een aantal antwoorden op de meest gestelde vragen.

Klopt het dat de naam ‘Sint-Jozefinstituut’ verandert in ‘Heilig Hartinstituut Kessel-Lo (HHK)?

Inderdaad. Vanaf 1 september 2016 verandert de naam ‘Sint-Jozefinstituut’ in ‘Heilig Hartinstituut’. Het Heilig Hartinstituut wordt één school met twee vestigingsplaatsen: Heverlee en Kessel-Lo. Deze naamsverandering houdt onder meer in dat het eerste leerjaar A en B op beide vestigingen (Kessel-Lo en Heverlee) éénzelfde pedagogische invulling krijgen, gebaseerd op die van het Heilig Hartinstituut Heverlee. Concreet betekent dit dat de eerstejaarsleerlingen van het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo en Heverlee dezelfde vakken krijgen en dat leerkrachten van beide vestigingen werken volgens dezelfde pedagogische methodieken. In het schooljaar 2017-2018 trekken we deze geharmoniseerde aanpak door naar het tweede jaar. Vanaf dan bieden we leerlingen een volledig gelijkwaardige eerste graad aan op onze beide vestigingsplaatsen.

Hoe kunnen jullie garanderen dat de pedagogische aanpak in beide vestigingen volledig gelijkwaardig zal zijn?

Onze leerkrachten vormen één team dat met hetzelfde didactisch materiaal en volgens hetzelfde evaluatiesysteem werkt. We zorgen verder voor een synchronisatie van leerlingbegeleiding, administratie en communicatie. Ook op het vlak van onze middagactiviteiten en naschoolse sport willen we een gelijkwaardig aanbod realiseren. En niet te vergeten, ons personeel hanteert dezelfde set van waarden. Dit project voorziet dat we in de eerste graad grotendeels dezelfde studierichtingen en vakken aanbieden. Doordat beide vestigingen als één school functioneren, bieden we leerlingen optimale doorstroommogelijkheden naar de hogere graden. Leerlingen kunnen, zonder herinschrijving, doorstromen naar een studierichting van hun keuze in één van beide vestigingen.

Wat gebeurt er met de klassen van de B-stroom?

De eerste graad van het middelbaar onderwijs heeft een oriënterende functie en helpt leerlingen een gerichte studiekeuze te maken. Onze eerste graad bestaat dan ook uit een A-stroom en een B-stroom. We voorzien in beide vestigingen klassen van zowel de A- als de B-stroom. De meeste leerlingen starten hun secundair onderwijs in de A-stroom. De B-stroom is een geschikt alternatief voor leerlingen die de basisschool met enige leerachterstand verlaten. Voor hen is de B-stroom een ideale omgeving om in een kleinere klasgroep en met aangepaste werkvormen hieraan te werken. Of wij naast de A-stroom en de B-stroom nog een tussenweg aanbieden? Neen, wij gaan er namelijk van uit dat de gedifferentieerde benadering van de A-stroom en de B-stroom voldoende ruimte biedt voor een meer geïndividualiseerde aanpak van de leerlingen die nood hebben aan extra zorg.

Is het wel een goed idee om al meteen tijdens het startjaar van dit project een leerling in jullie vestigingsplaats te Kessel-Lo in te schrijven?

Dit project is zorgvuldig voorbereid zodat we van bij de start de gekende en gewaardeerde pedagogische standaarden en van het HHH kunnen toepassen in HHK. Zowel het Heilig Hartinstituut als het Sint-Jozefinstituut maken trouwens al jaren deel uit van de scholen vaan de Zusters Annuntiaten. Twee jaar geleden startte een stuurgroep, met afgevaardigden van de directies van beide scholen, om dit project in goede banen te leiden. Wij zien dit dan ook niet als een experiment maar als een degelijk voorbereid project.

Hoe zal het aanmeldingssysteem werken ?

Het aanmeldingssysteem blijft volgens dezelfde principes als voorheen werken. ‘De volledige procedure kan je terugvinden op de website van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven: www.ksleuven.be Belangrijk om weten is dat je bij het aanmelden dient te specifiëren voor welke vestigingsplaats van het Heilig Hartinstituut je kiest. Is je voorkeur het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo of het Heilig Hartinstituut in Heverlee, dan dien je dat zo te vermelden. Net zoals in het verleden, raden wij aan om je niet tot één school te beperken maar je verschillende voorkeuren aan te duiden. Het spreekt voor zich dat de volgorde van je voorkeuren een belangrijke rol speelt bij de toewijzing.

Welke impact heeft jullie project op het huidige capaciteitstekort waarmee de middelbare scholen in Leuven te kampen hebben?

We mikken op minstens extra klassen in het eerste jaar. Op die manier willen we tegemoetkomen aan het capaciteitstekort in de Leuvense regio. Mochten we vaststellen dat de vraag voor onze vestigingsplaats in Kessel-Lo groter is dan ons geplande aanbod, dan overwegen we om een extra klas in te richten.

Plannen jullie om deze aanpak van een gelijkwaardig studieaanbod ook door te trekken naar de tweede en derde graad?

Laten we toch nog eens onderstrepen dat het aanbieden van een gelijkwaardige eerste graad het grote voordeel oplevert dat de leerlingen op onze beide vestigingsplaatsen van dezelfde doorstroomfaciliteiten genieten. Ze krijgen dus voorrang op ons ruim aanbod aan studierichtingen. Of we op termijn in Kessel-Lo ook een gelijkwaardige tweede en derde graad zullen inrichten? Die plannen zijn nog niet uitgewerkt. Veel hangt af van de respons die we dit jaar krijgen en van de verdere plannen rond de hervormingen binnen het secundair onderwijs. In deze fase zetten we volop in op een volledig gelijkwaardige eerste graad op beide vestigingsplaatsen met als troef een vlotte doorstroom naar het brede studieaanbod van het Heilig Hartinstituut.

Hebben jullie plannen in verband met de infrastructuur?

We zien project als de ideale gelegenheid om de gebouwen van onze vestiging in Kessel-Lo een opknapbeurt te geven. Samen met een gespecialiseerde firma bekijken we welke herstellingen nodig zijn, hoe we bepaalde lokalen kunnen opfrissen en hoe we de turnzaal kunnen vernieuwen. Er is hiervoor een subsidiedossier met verkorte procedure ingediend bij de overheid en de eerste werken zijn reeds gestart.

Hoe zou je het klavertje vier van het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo samenvatten?

Onze troeven zijn: kwaliteitsonderwijs, nabijheid, kleinschaligheid, breed studieaanbod. Laten we deze sterke punten eens van dichtbij bekijken.

  • Kwaliteitsonderwijs:
    Het Heilig Hartinstituut staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs. Het biedt een sterke combinatie van jarenlange traditie met een eigentijdse en vernieuwende aanpak.
  • Nabijheid:
    De school ligt vlakbij het station van Leuven en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor leerlingen die in de buurt wonen, is de fiets een handig alternatief. De school staat ook figuurlijk dichtbij haar leerlingen. Onze leerkrachten zetten zich immers niet alleen in om hun vakkennis op een boeiende manier aan de leerlingen over te dragen. Ook het bevorderen van welbevinden zien ze als een prioriteit.
  • Kleinschaligheid: Voor leerlingen die er de voorkeur aan geven hun eerste jaren van het secundair onderwijs in een kleinere school door te brengen, biedt deze school de geschikte oplossing. Voor hen is het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo een ideale tussenstap naar het grotere Heilig Hartinstituut in Heverlee.
  • Breed studieaanbod: Met dit project breidt het Heilig Hartinstituut niet alleen zijn capaciteit maar ook zijn aanbod uit. Leerlingen kunnen een keuze maken uit een zeer brede waaier aan richtingen binnen aso, bso, kso, tso.

Waar kunnen we terecht voor meer informatie?

We verwelkomen je graag op onze opendeurdag op 23 april ( in HHH en HHK). We hopen alvast dat je erbij kan zijn.
Daarnaast zal in de loop van het tweede en het derde trimester meer informatie beschikbaar zijn via www.hhscholen.be.

Magazine

Bekijk nu reeds ons magazine.

magazine.pdf 2.16 MB