FAQ

 • Laptopproject

 • Inschrijvingen

  • Hoe kan ik inschrijven in de school?

   Het nieuwe decreet van het ministerie van onderwijs in verband met gelijke onderwijskansen, verplicht de scholengemeenschap KSLeuven tot een aangepaste aanmeldingsprocedure en inschrijvingsprocedure. Informatie over deze gestandaardiseerde procedure kan je terugvinden via deze link.

  • Wanneer is er een opendeurdag in de school?

   De datum van de volgende opendeurdag zal hier binnenkort verschijnen.

 • Schooltijd

  • Welke zijn de schooluren?

   Van dinsdag tot vrijdag begint een lesdag om 8.25 uur en eindigt om 15.35 uur (woensdag om 12 uur). Er is een middagpauze van 12 uur tot 12.50 uur.
   Wie dichtbij de school woont, mag 's middags thuis gaan eten. De anderen kunnen boterhammen, broodjes of een warme maaltijd eten op school.

   Op maandag heeft elke graad heeft een lange dag. De lessen van de namiddag starten dan pas om 13.20 uur. Tijdens de extra lange middagpauze worden er tal van activiteiten en allerhande inhaallessen georganiseerd. Het laatste lesuur eindigt dan om 16.05 uur.

  • Wanneer vallen de schoolvakanties en wat zijn de vrije dagen van dit schooljaar?

   Klik hier voor een overzicht van alle vrije dagen en vakanties voor het schooljaar 2020-2021.

  • Waar bevindt zich ... ?

   Klik hier om een plattegrond van de school te bekijken.

 • Afwezigheden

  • Mijn kind is afwezig wegens ziekte. Wat moet ik doen?

   Als je kind afwezig is wegens ziekte, moet hij/zij daar een bewijs van voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen gebruik je de voorgedrukte strookjes achteraan in de agenda. Je kind kan een afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

   De verklaring van de ouders moet ingeleverd worden op de eerste dag dat je kind terug op school is.

  • Wanneer heeft mijn kind een medisch attest nodig bij afwezigheid?

   Een medisch attest is nodig:

   *voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je kind vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten.

   *wanneer je kind voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen dient te wettigen.

   *als je kind afwezig is wegens ziekte tijdens de examens.

   *als je kind afwezig is tijdens buitenschoolse activiteiten zoals leeruitstappen, sportdagen, vormingsdagen,….

   Het medisch attest moet je kind inleveren de eerste dag dat hij/zij terug op school is. Als je kind langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek is, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, dus vóór terugkomst. Indien het afwezigheidsattest ons pas bereikt na de tiende dag, kunnen we deze afwezigheid enkel nog registreren als problematisch.

   Als je kind omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig is op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data.

 • Jobs

  • Hoe kan ik solliciteren?

   Kandidaat-personeelsleden worden verzocht om te solliciteren met behulp van het formulier op deze webpagina.

 • Aanbod

  • Welke studierichtingen biedt de school aan?

   Alle studierichtingen zijn terug te vinden onderaan op de startpagina van deze website. Door een studierichting aan te klikken krijg je meer informatie over de studierichting en de bijbehorende lessentabellen.

  • Is er een aanbod voor topsporters?

   Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie.