Contact

Contact

Algemene directie
Functie Naam Telefoon Email Fax
Coördinerend directeur S.O. Walter D'Hoore 016399050 walter.dhoore@hhscholen.be 016399059
Secretariaat coördinerend directeur Greet Devos 016399051 greet.devos@hhscholen.be 016399059
Katrien Debecker 016399051 katrien.debecker@hhscholen.be 016399059
Directeur HRM en financieel beheer Kristien De Mot 016399047 kristien.demot@hhscholen.be
Boekhouding 016399052 boekhoudingcvo@hhscholen.be
Logistiek en leerlingenadministratie
Functie Naam Telefoon Email
Directeur logistiek en leerlingenadministratie Johan Vrancken 016399060 johan.vrancken@hhscholen.be
Secretariaat logistiek en leerlingenadministratie 016399061 secretariaatlogistiek@hhscholen.be
Eerste graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Kristin Goyens 016399065 kristin.goyens@hhscholen.be
Adjunct-directeur Lieve Smeulders 016399077 lieve.smeulders@hhscholen.be
Secretariaat 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding 016399062 leerlingenbegeleiding1@hhscholen.be
Leerbegeleiding 016399072 leerbegeleiding1@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding 016399067 facturatie1@hhscholen.be
Tweede graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur (opvolging leerlingen vierde jaar) Nicky Van Croonenborch 016399080 nicky.vancroonenborch@hhscholen.be
Adjunct-directeur (opvolging leerlingen derde jaar) Marieken Van Moere 016399096 marieken.vanmoere@hhscholen.be
Leerlingensecretariaat 3de jaar 016399087 secretariaat2@hhscholen.be
4de jaar 016399088 secretariaat2@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Studiebegeleiding studiebegeleiding2@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding 016399083 facturatie2@hhscholen.be
Derde graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Caroline Maes 016399142 caroline.maes@hhscholen.be
Adjunct-directeur Tom Schijns 016399158 tom.schijns@hhscholen.be
Leerlingensecretariaat 5de jaar 016399081 secretariaat3@hhscholen.be
6de jaar 016399082 secretariaat3@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding 016399151 leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding 016399146 facturatie3@hhscholen.be
HH Kessel-Lo
Functie Naam Telefoon Email
Coördinerend directeur S.O. Walter D'Hoore 016468406 walter.dhoore@hhscholen.be
Directeur Thijs Craane 016468412 thijs.craane@hhscholen.be
Onthaal 016252251
TAC Esthetiek Sonia Benoit 016468401 sonia.benoit@hhscholen.be
TAC Haarzorg Lut Janssens 016468400 lut.janssens@hhscholen.be
Leerlingensecretariaat Eerste graad
Tweede graad
Derde graad
016468411
016468415
016468416
secretariaatk@hhscholen.be
Leerlingenadministratie Carla Dubuquoit 016468418 carla.dubuquoit@hhscholen.be
Leerlingenfacturatie Jessica Vander Elst 016468417 jessica.vanderelst@hhscholen.be
Leerlingbegeleiding Els Schillebeeks 016468404 els.schillebeeks@hhscholen.be
Mentor-coaches voor stagiairs
Functie Naam Email
Mentor stagiairs bachelor Margo Driesen margo.driesen@hhscholen.be
Mentor stagiairs SLO en GPB Sofie Geys sofie.geys@hhscholen.be
Bibliotheek
Functie Naam Telefoon Email
Bibliothecaris Marie-Paule Rosseels 016399130 bibliotheek@hhscholen.be
Elke Landuyt 016399130 bibliotheek@hhscholen.be
CLB HHH
Functie Naam Telefoon Email
CLB-medewerker 1ste graad A Tine Wetsels 0490645176 tine.wetsels@vclbleuven.be
CLB-medewerker 1ste graad A & B Frances Perquy 0490645123 frances.perquy@vclbleuven.be
CLB-medewerker 2de graad Patricia Zeelmaekers 0490645179 patricia.zeelmaekers@vclbleuven.be
CLB-medewerker 3de graad Frances Perquy 0490645123 frances.perquy@vclbleuven.be
CLB-arts en CLB-verpleegkundige Via onthaal CLB 016282400 info@vclbleuven.be
CLB HHK
Functie Naam Telefoon Email
CLB-anker Hilde Vanautgaerden 0490645161 hilde.vanautgaerden@vclbleuven.be
CLB-ankerOKAN Greet Van de Water 0490645169 greet.vandewater@vclbleuven.be
CLB-arts Ann Vanderroost 0490645165 ann.vanderroost@vclbleuven.be
CLB-verpleegkundige Sien Van Ginderdeuren 0490645159 sien.vanginderdeuren@vclbleuven.be
Schoolbestuur
Functie Naam Telefoon Email
Afgevaardigd beheerder Els Claes 016399123 els.claes@ic.annuntiaten.be
Secretariaat Anja Coppens 016399121 secretariaat@ic.annuntiaten.be
Schoolraad
Functie Naam Telefoon Email
Vertegenwoordiger schoolbestuur Walter D'hoore
Vertegenwoordigers ouders Erik Dewit
Hilde Vandekerkhof
Jan-Hendrik Vits
Vertegenwoordigers leerlingen
Vertegenwoordigers lokale gemeenschap Omer Bellen
Guido Dumon
Jos Geuvens
Vera Staes
Vertegenwoordigers personeel Rudi Desie
Thomas De Somer
Sofie Geys
Rebecca Knopper