Contact

Contact

Algemene directie
Functie Naam Telefoon Email Fax
Coördinerend directeur S.O. Walter D'Hoore 016399050 walter.dhoore@hhscholen.be 016399059
Secretariaat coördinerend directeur Greet Devos 016399051 greet.devos@hhscholen.be 016399059
Katrien Debecker 016399051 katrien.debecker@hhscholen.be 016399059
Directeur HRM en financieel beheer Kristien De Mot 016399047 kristien.demot@hhscholen.be
Boekhouding 016399052 boekhoudingcvo@hhscholen.be
Personeelsadministratie 016399053 personeelsadministratie@hhscholen.be
Logistiek en leerlingenadministratie
Functie Naam Telefoon Email
Directeur logistiek en leerlingenadministratie Johan Vrancken 016399060 johan.vrancken@hhscholen.be
Secretariaat logistiek en leerlingenadministratie 016399061 secretariaatlogistiek@hhscholen.be
Eerste graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Kristin Goyens 016399065 kristin.goyens@hhscholen.be
Adjunct-directeur Lieve Smeulders 016399077 lieve.smeulders@hhscholen.be
Coördinatie Kaat Dereymaeker 016399353 coord1@hhscholen.be
Evy De Brier 016399353 coord1@hhscholen.be
Annelynn Ballieu 016399353 coord1@hhscholen.be
Secretariaat Annemie Caris 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Dominique Kellens 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Kristina Lauriks 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Heidi Van Roosbroeck 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Kris Leener 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Kristel Van Messom 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding Ruth Ruebens 016399062 leerlingenbegeleiding1@hhscholen.be
Leerbegeleiding Jo Delestinne 016399072 leerbegeleiding1@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke eerste jaar Kris Leener secretariaat1@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke tweede jaar Annemie Caris secretariaat1@hhscholen.be
Heidi Van Roosbroeck 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Chantal Vanhove chantal.vanhove@hhscholen.be
Marijke Gijns marijke.gyns@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding Pascale Hoffelinck 016399067 facturatie1@hhscholen.be
Tweede graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Els Janssens 016399080 els.janssens@hhscholen.be
Adjunct-directeur Marieken Van Moere 016399096 marieken.vanmoere@hhscholen.be
Coördinatie Veerle Goyens 016399084 coord2@hhscholen.be
Nicky Van Croonenborch 016399084 coord2@hhscholen.be
Eline Vaes 016399084 coord2@hhscholen.be
Administratief secretariaat 016399145 secretariaat2@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 3e jaar Zr. Brigitte Fierlafijn 016399087 secretariaat2@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 4e jaar Hanane El Allaoui 016399088 secretariaat2@hhscholen.be
Marie-Paule Rosseels 016399088 secretariaat2@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding Betty Cardinaels 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Hilde Goovaerts 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Zr. Brigitte Fierlafijn 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Studiebegeleiding Betty Cardinaels studiebegeleiding2@hhscholen.be
Karolien Dumon studiebegeleiding2@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Kirsten Vandebroek kirsten.vandebroek@hhscholen.be
Iris Engelborghs iris.engelborghs@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding Ine Verheyden 016399083 facturatie2@hhscholen.be
Derde graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Anneloes Vissenaekens 016399142 anneloes.vissenaekens@hhscholen.be
Adjunct-directeur Caroline Maes 016399158 caroline.maes@hhscholen.be
Coördinatie Wouter Van Den Eeden 016399150 coord3@hhscholen.be
Marijke Van Campenhout 016399150 coord3@hhscholen.be
Kirsten Hertveldt 016399150 coord3@hhscholen.be
Administratief secretariaat 016399141 secretariaat3@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding Bernadette Vanderwegen 016399151 leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be
Krista De Mey 016399151 leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 5de jaar Katrien Verhofstadt 016399081 secretariaat3@hhscholen.be
Hanane El Allaoui 016399081 secretariaat3@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 6de en 7de jaar Krim Boeykens 016399082 secretariaat3@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Linda Schilders linda.schilders@hhscholen.be
Sofie Geys sofie.geys@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding Katrien Maes 016399146 facturatie3@hhscholen.be
HH Kessel-Lo
Functie Naam Telefoon Email
Coördinerend directeur S.O. Walter D'Hoore 016468406 walter.dhoore@hhscholen.be
Directeur Thijs Craane 016468412 thijs.craane@hhscholen.be
Pedagogisch directeur 1e graad Kristin Goyens 016468406 kristin.goyens@hhscholen.be
Adjunct-directeur 1e graad Lieve Smeulders 016468406 lieve.smeulders@hhscholen.be
Onthaal 016252251
Coördinatie 1ste graad Evi Heylighen evi.heylighen@hhscholen.be
Coördinatie 2de + 3de graad Annemie Smeuninx annemie.smeuninx@hhscholen.be
Lut Janssens lut.janssens@hhscholen.be
TAC Esthetiek Sonia Benoit 016468401 esthetiek@hhscholen.be
TAC Haarzorg Patricia Pardon 016468400 patricia.pardon@hhscholen.be
Leerlingensecretariaat 016468411
016468415
016468416
secretariaatk@hhscholen.be
Leerlingenadministratie Carla Dubuquoit 016468411 carla.dubuquoit@hhscholen.be
Leerlingenfacturatie Patrick Becké 016468417 patrick.becke@hhscholen.be
Leerlingbegeleiding Wendy Pacco 016468408 wendy.pacco@hhscholen.be
Els Schillebeeks 016468404 els.schillebeeks@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Ruth Sprangers ruth.sprangers@hhscholen.be
Bernadette Vandermotte bernadette.vandermotte@hhscholen.be
Personeelsadministratie Katrien Debecker 016468413 katrien.debecker@hhscholen.be
Ict-coördinator Wim Swinnen 016468414 wim.swinnen@hhscholen.be
Mentor-coaches voor stagiairs
Functie Naam Email
Mentor stagiairs bachelor Leen Haesaerts leen.haesaerts@hhscholen.be
Mentor stagiairs SLO en GPB Sofie Geys sofie.geys@hhscholen.be
Bibliotheek
Functie Naam Telefoon Email
Bibliothecaris Marie-Paule Rosseels 016399130 bibliotheek@hhscholen.be
Elke Landuyt 016399130 bibliotheek@hhscholen.be
Lessenroostercoördinatie
Functie Naam Email
Lessenroostercoördinator Johan Spiritus roosters@hhscholen.be
Margo Driesen roosters@hhscholen.be
Lieve Verbruggen roosters@hhscholen.be
Wim Swinnen wim.swinnen@hhscholen.be
ICT-coördinatie
Functie Naam Email
ICT-coördinator Astrid Costermans ict@hhscholen.be
Hans Van den Meutter ict@hhscholen.be
Liesbet Verbaeten ict@hhscholen.be
Hannes Van Gassen ict@hhscholen.be
Laith Kazim ict@hhscholen.be
Labo
Functie Naam Email
Labo-verantwoordelijke Iris Leenaerts iris.leenaerts@hhscholen.be
CLB HHH
Functie Naam Telefoon Email
CLB-medewerker 1ste graad A Tine Wetsels 0490645176 tine.wetsels@vclbleuven.be
CLB-medewerker 1ste graad A & B Frances Perquy 0490645129 frances.perquy@vclbleuven.be
CLB-medewerker 2de graad Patricia Zeelmaekers 0490645179 patricia.zeelmaekers@vclbleuven.be
CLB-medewerker 3de graad Frances Perquy 0490645129 frances.perquy@vclbleuven.be
CLB-arts en CLB-verpleegkundige Via onthaal CLB 016282400 info@vclbleuven.be
CLB HHK
Functie Naam Telefoon Email Fax
CLB-anker Hilde Vanautgaerden 0490645161 hilde.vanautgaerden@vclbleuven.be
CLB-ankerOKAN Greet Van de Water 0490645169 greet.vandewater@vclbleuven.be
CLB-arts Ann Vanderroost 0490645165 ann.vanderrroost@vclbleuven.be
CLB-verpleegkundige Caroline Bulteel 0490645191 caroline.bulteel@vclbleuven.be
Schoolbestuur
Functie Naam Telefoon Email Fax
Voorzitter Roger Haest 016399120 roger.haest@ic.annuntiaten.be 016399129
Afgevaardigd beheerder Jos Vansantvoet 016399123 jos.vansantvoet@ic.annuntiaten.be 016399129
Secretariaat Anja Coppens 016399121 secretariaat@ic.annuntiaten.be 016399129
LOC
Functie Naam Telefoon Email Fax
Agevaardigden schoolbestuur Jos Vansantvoet
Walter D'hoore
Kristien De Mot
Johan Vrancken
Kristin Goyens
Els Janssens
Anneloes Vissenaekens
Thijs Craane
Agevaardigden personeel Rudi Desie
Joeri Beunen
Thomas Stuyven
Bernadette Vandermotte
Rebecca Knopper
Sofie Veldeman
Els Luyckx
Kirsten Vandebroeck
Heidi Rappaport
Annelies Artois
Schoolraad
Functie Naam Telefoon Email Fax
Vertegenwoordiger schoolbestuur Walter D'hoore
Vertegenwoordigers ouders Dieter De Bel
Erik Dewit
Daniel Read
Jan-Hendrik Vits
Vertegenwoordiger leerlingen Thomas Read
Vertegenwoordigers lokale gemeenschap Omer Bellen
Guido Dumon
Jos Geuvens
Vera Staes
Vertegenwoordigers personeel Rudi Desie
Sofie Geys
Lut Janssens
Rebecca Knopper