Contact

Contact

Algemene directie
Functie Naam Telefoon Email Fax
Coördinerend directeur S.O. Walter D'Hoore 016399050 walter.dhoore@hhscholen.be 016399059
Secretariaat coördinerend directeur Greet Devos 016399051 greet.devos@hhscholen.be 016399059
Katrien Debecker 016399051 katrien.debecker@hhscholen.be 016399059
Directeur HRM en financieel beheer Kristien De Mot 016399047 kristien.demot@hhscholen.be
Boekhouding 016399052 boekhoudingcvo@hhscholen.be
Personeelsadministratie 016399053 personeelsadministratie@hhscholen.be
Logistiek en leerlingenadministratie
Functie Naam Telefoon Email
Directeur logistiek en leerlingenadministratie Johan Vrancken 016399060 johan.vrancken@hhscholen.be
Secretariaat logistiek en leerlingenadministratie 016399061 secretariaatlogistiek@hhscholen.be
Eerste graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Kristin Goyens 016399065 kristin.goyens@hhscholen.be
Adjunct-directeur Lieve Smeulders 016399077 lieve.smeulders@hhscholen.be
Coördinatie Lucia Van Rompuy 016399353 coord1@hhscholen.be
Evy De Brier 016399353 coord1@hhscholen.be
Annelynn Ballieu 016399353 coord1@hhscholen.be
Secretariaat Annemie Caris 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Dominique Kellens 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Kristina Lauriks 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Hannes Van Gassen 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Heidi Van Roosbroeck 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Kris Leener 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Kristel Van Messom 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding Ruth Ruebens 016399062 leerlingenbegeleiding1@hhscholen.be
Leerbegeleiding Jo Delestinne 016399072 leerbegeleiding1@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke eerste jaar Kris Leener secretariaat1@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke tweede jaar Annemie Caris secretariaat1@hhscholen.be
Heidi Van Roosbroeck 016399070 secretariaat1@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Chantal Vanhove chantal.vanhove@hhscholen.be
Marijke Gijns marijke.gyns@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding Pascale Hoffelinck 016399067 facturatie1@hhscholen.be
Tweede graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Els Janssens 016399080 els.janssens@hhscholen.be
Directeur leerlingenbegeleiding Marieken Van Moere 016399096 marieken.vanmoere@hhscholen.be
Directeur organisatie Veerle Deserrano 016399158 veerle.deserrano@hhscholen.be
Coördinatie Veerle Goyens 016399084 coord2@hhscholen.be
Nicky Van Croonenborch 016399084 coord2@hhscholen.be
Eline Vaes 016399084 coord2@hhscholen.be
Administratief secretariaat Nancy De Becker 016399145 secretariaat2@hhscholen.be
Josiane Dekeyser 016399145 secretariaat2@hhscholen.be
Inge De Ruyter 016399145 secretariaat2@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 3e jaar Marie-Paule Rosseels 016399087 secretariaat2@hhscholen.be
Willem Keuppens 016399087 secretariaat2@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 4e jaar Zr. Brigitte Fierlafijn 016399088 secretariaat2@hhscholen.be
Bert Willekens 016399088 secretariaat2@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding Betty Cardinaels 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Hilde Goovaerts 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Zr. Brigitte Fierlafijn 016399063 leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be
Studiebegeleiding Betty Cardinaels studiebegeleiding2@hhscholen.be
Karolien Dumon studiebegeleiding2@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Kirsten Vandebroek kirsten.vandebroek@hhscholen.be
Iris Engelborghs iris.engelborghs@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding Ine Verheyden 016399083 facturatie2@hhscholen.be
Derde graad
Functie Naam Telefoon Email
Pedagogisch directeur Anneloes Vissenaekens 016399142 anneloes.vissenaekens@hhscholen.be
Directeur leerlingenbegeleiding Marieken Van Moere 016399096 marieken.vanmoere@hhscholen.be
Directeur organisatie Veerle Deserrano 016399158 veerle.deserrano@hhscholen.be
Coördinatie Hilde Verbeke 016399150 coord3@hhscholen.be
Caroline Maes 016399150 coord3@hhscholen.be
Kirsten Hertveldt 016399150 coord3@hhscholen.be
Administratief secretariaat Heidi Verheyden 016399141 secretariaat3@hhscholen.be
An Vercruysse 016399141 secretariaat3@hhscholen.be
Katrien Maes 016399140 secretariaat3@hhscholen.be
Elke Landuyt 016399140 secretariaat3@hhscholen.be
Leerlingenbegeleiding Bernadette Vanderwegen 016399151 leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be
Krista De Mey 016399151 leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 5de jaar Krim Boeykens 016399081 secretariaat3@hhscholen.be
Jaarverantwoordelijke 6de en 7de jaar Willem Keuppens 016399082 secretariaat3@hhscholen.be
Katrien Verhofstadt 016399082 secretariaat3@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Linda Schilders linda.schilders@hhscholen.be
Sofie Geys sofie.geys@hhscholen.be
Verantwoordelijke logistiek en boekhouding Tamara Aesseloos 016399146 facturatie3@hhscholen.be
HH Kessel-Lo
Functie Naam Telefoon Email
Coördinerend directeur S.O. Walter D'Hoore 016468406 walter.dhoore@hhscholen.be
Directeur Thijs Craane 016468412 thijs.craane@hhscholen.be
Pedagogisch directeur 1e graad Kristin Goyens 016468406 kristin.goyens@hhscholen.be
Adjunct-directeur 1e graad Lieve Smeulders 016468406 lieve.smeulders@hhscholen.be
Onthaal 016252251
Coördinatie 1ste jaar Evi Heylighen evi.heylighen@hhscholen.be
Coördinatie 2de jaar An Vanbekbergen an.vanbekbergen@hhscholen.be
Coördinatie 2de + 3de graad Annemie Smeuninx annemie.smeuninx@hhscholen.be
TAC Esthetiek Sonia Benoit 016468401 esthetiek@hhscholen.be
TAC Haarzorg Patricia Pardon 016468400 patricia.pardon@hhscholen.be
Leerlingensecretariaat 016468411
016468415
016468416
secretariaatk@hhscholen.be
Leerlingenadministratie Carla Dubuquoit 016468411 carla.dubuquoit@hhscholen.be
Leerlingenfacturatie Patrick Becké 016468417 patrick.becke@hhscholen.be
Leerlingbegeleiding Wendy Pacco 016468408 wendy.pacco@hhscholen.be
Els Schillebeeks 016468404 els.schillebeeks@hhscholen.be
Mentor-coach voor starters Ruth Sprangers ruth.sprangers@hhscholen.be
Bernadette Vandermotte bernadette.vandermotte@hhscholen.be
Personeelsadministratie Katrien Debecker 016468413 katrien.debecker@hhscholen.be
Ict-coördinator Wim Swinnen 016468414 wim.swinnen@hhscholen.be
CLB-medewerker Hilde Vanautgaerden 0490645161 hilde.vanautgaerden@vclbleuven.be
CLB-medewerker OKAN Loes Kestens 0490645184 loes.kestens@vclbleuven.be
CLB-arts Ann Vanderroost 0490645165 ann.vanderrroost@vclbleuven.be
CLB-verpleegkundige Caroline Bulteel 0490645191 caroline.bulteel@vclbleuven.be
Mentor-coaches voor stagiairs
Functie Naam Email
Mentor stagiairs bachelor Leen Haesaerts leen.haesaerts@hhscholen.be
Mentor stagiairs SLO en GPB Sofie Geys sofie.geys@hhscholen.be
Bibliotheek
Functie Naam Telefoon Email
Bibliothecaris Marie-Paule Rosseels 016399130 bibliotheek@hhscholen.be
Elke Landuyt 016399130 bibliotheek@hhscholen.be
Lessenroostercoördinatie
Functie Naam Email
Lessenroostercoördinator Johan Spiritus roosters@hhscholen.be
Margo Driesen roosters@hhscholen.be
Linda Schilders roosters@hhscholen.be
ICT-coördinatie
Functie Naam Email
ICT-coördinator Astrid Costermans ict@hhscholen.be
Hans Van den Meutter ict@hhscholen.be
Liesbet Verbaeten ict@hhscholen.be
Hannes Van Gassen ict@hhscholen.be
Labo
Functie Naam Email
Labo-verantwoordelijke Iris Leenaerts iris.leenaerts@hhscholen.be
CLB HHH
Functie Naam Telefoon Email
CLB-medewerker 1ste graad A Tine Wetsels 0490645176 tine.wetsels@vclbleuven.be
CLB-medewerker 1ste graad B Patricia Zeelmaekers 0490645179 patricia.zeelmaekers@vclbleuven.be
CLB-medewerker 2de graad Patricia Zeelmaekers 0490645179 patricia.zeelmaekers@vclbleuven.be
CLB-medewerker 3de graad Greet Van De Water 0490645169 greet.vandewater@vclbleuven.be
Frances Perquy 0490645129 frances.perquy@vclbleuven.be
CLB-arts 1e en 3e graad Sarah De Leener 0490645119 sarah.deleener@vclbleuven.be
CLB-arts 2e graad Caroline Debuysscher 0490645119 caroline.debuysscher@vclbleuven.be
CLB-verpleegkundige Margot Thyssen 0490645155 margot.thyssen@vclbleuven.be
Caroline Bulteel 0490645191 caroline.bulteel@vclbleuven.be
Schoolbestuur
Functie Naam Telefoon Email Fax
Voorzitter Roger Haest 016399120 roger.haest@ic.annuntiaten.be 016399129
Afgevaardigd beheerder Jos Vansantvoet 016399123 jos.vansantvoet@ic.annuntiaten.be 016399129
Secretariaat Anja Coppens 016399121 secretariaat@ic.annuntiaten.be 016399129