Afspraken

Afspraken

Praktische info

Praktische informatie en een overzicht van de vrije dagen en vakanties vind je hieronder.

Schoolreglement

Wie inschrijft in onze school staat voor een boeiend avontuur en is bereid zich te laten leiden door het schoolreglement. Je maakt erin kennis met ons pedagogisch project, met het studiereglement, het orde- en tuchtreglement en met informatie over diverse onderwerpen. Voor wijzigingen in het informatieve luik is geen nieuw akkoord vereist, voor wijzigingen elders in de tekst wel. Over dit deel van het schoolreglement werd overleg gepleegd tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

Dagindeling en structuur

Tijdens het schooljaar begint een gewone lesdag om 8.25 uur en eindigt om 15.35 uur. Er is een middagpauze van 12 tot 12.55 uur.
Wie dichtbij de school woont, mag 's middags thuis gaan eten. De anderen kunnen boterhammen, broodjes of een warme maaltijd eten op school.
Elke graad heeft één lange dag per week. De lessen van de namiddag starten dan pas om 13.45 uur. Tijdens de extra lange middagpauze worden er tal van activiteiten en allerhande inhaallessen georganiseerd.Het laatste lesuur eindigt dan wel pas om 16.25 uur.
Elke dag (behalve op woensdag) is er mogelijkheid tot avondstudie. Dit kan tot 17 uur.

Het secundair onderwijs van het Heilig-Hartinstituut is uniek in de regio door zijn horizontale structuur met aandacht voor verticale doorstroming:

  • De leerlingen zijn over de onderwijsvormen (aso, bso, kso, tso) heen gegroepeerd per leeftijdsniveau in de eerste, tweede of derde graad.
  • Elke graad heeft een eigen pedagogische directie, geassisteerd door een team van drie coördinatoren.
  • De coördinatie binnen de school is in handen van een algemeen directeur die ook instaat voor personeelsbeleid (aanwerving, selectie, functionering).
  • De administratie van leerlingen en personeel zijn gecentraliseerd en geïnformatiseerd.

De horizontale organisatiestructuur maakt het voor leerlingen gemakkelijk om hun weg te zoeken naar de studierichting die het meest aansluit bij hun interesse en geaardheid.

Schoolboeken

Alle schoolboeken kunnen besteld worden via www.studieshop.be

U bent niet verplicht om de boeken bij Studieshop te bestellen. U kunt de boeken aanschaffen waar u dat zelf wenst. Daarom stellen we hier ook de boekenlijsten ter beschikking.

Heb je vragen over het bestellen van de boeken of ben je niet helemaal zeker? Mail naar: klantendienst@studieshop.be Of telefoneer naar: 0800 57 117

Meer concrete info vind je in het pdf-bestand hieronder.

Visie

Het Heilig-Hartinstituut werkt vanuit een visie, gebaseerd op vier pijlers:

  • onderwijs
  • schoolcultuur
  • studiebegeleiding
  • christelijke identiteit
Visie op zorg

De scholen van de KSLeuven (katholieke scholengemeenschap Leuven) formuleren een gemeenschappelijke visie op zorg. Daarnaast werd er ook een zorgpakket voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie en een zorgpakket voor leerlingen met ASS ontwikkeld.

Opendeurdag

Wanneer?
Zaterdag 4 mei 2019
13.30 - 18.00 uur

Waar?
Heilig Hartinstituut Heverlee
Naamsesteenweg 355, 3001 Leuven

Heilig Hartinstituut Kessel-Lo
Jozef Pierrestraat 56, 3010 Kessel-Lo

Een dag met allerlei boeiende activiteiten en een unieke kans om onze school en ons team beter te leren kennen