Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Inschrijvingen eerste jaar

Alle benodigde informatie vindt u op https://www.aanmelden.school

Inschrijvingen jaar 2-7

Het inschrijven gebeurt in chronologische volgorde en wordt met een aansluitend en oplopend volgnummer genoteerd in het inschrijvingsregister. Concreet: hoe vroeger je afspraak, hoe lager je volgnummer.

STAP 1. AFSPRAAK - vanaf maandag 25 april om 18.00 uur

Je maakt een afspraak voor je inschrijving:

 • Surf naar afspraak.hhscholen.be.
 • Volg de procedure en vul de gevraagde informatie in.
 • Je krijgt na het invoeren van de gegevens twee mails:

  - Onmiddellijk na de invoer: een mail met de bevestiging dat je gegevens geregistreerd werden in de databank;
  - Enkele dagen later: een mail met uur en volgnummer van je inschrijvingsafspraak op 1 juli. Uur en volgnummer worden automatisch toegekend.

STAP 2. INSCHRIJVING – vanaf vrijdag 1 juli om 13.00 uur

Je komt op het moment van de afspraak naar school en je kan definitief inschrijven indien:

 • Er plaats is in de gekozen studierichting. Op 1 juli leggen we per studierichting de capaciteit vast. Deze informatie vind je vanaf die dag uiterlijk om 11 uur op de website. Als de studierichting volzet is, kan je een nummer op de reservelijst krijgen.
 • Je op de afspraak bent die je via de bevestigingsmail ontving.
 • Je akkoord gaat met het pedagogische project en het schoolreglement van de school.
 • Je het vereiste attest, het rapport en de identiteitskaart van je kind bij hebt.
OPENINGSDAGEN EN -UREN

Deze info wordt later bekendgemaakt.