Inschrijvingen

Inschrijvingen

Het nieuwe decreet van het ministerie van onderwijs in verband met gelijke onderwijskansen, verplicht de scholengemeenschap KSLeuven tot een aangepaste aanmeldingsprocedure en inschrijvingsprocedure.

Broers en zussen

Voor de broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in het Heilig Hartinstituut (ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen) en de kinderen van personeelsleden van onze secundaire school starten de inschrijvingen met voorrang in het eerste leerjaar na de krokusvakantie. Ze lopen van 6 maart tot 17 maart 2017 12.00 uur.

Om deze inschrijving vlot te laten verlopen, hanteert onze school de volgende procedure:

  • Tussen 6 maart en 17 maart kan u zich via voorrang.ksleuven.be aanmelden om uw zoon of dochter te registreren. Op 17 maart om 12.00 uur wordt deze website afgesloten. Indien u daarna nog wenst gebruik te maken van dit voorrangsrecht dan kan dit alleen op het secretariaat van de eerste graad waar u het inschrijvingsformulier persoonlijk kan invullen.
  • Op 20 en 21 maart maken wij het inschrijvingsformulier klaar en bezorgen dit document aan uw zoon of dochter die reeds bij ons op school les volgt.
  • Tussen 22 maart en 28 maart bezorgt u het ingevulde en ondertekende document via uw zoon of dochter aan het secretariaat van de eerste graad.
  • Wij zorgen ervoor dat de gegevens van uw kind in de databank verwerkt zijn voor 31 maart 12.00 uur.

Opgelet:
1. De voorrang geldt alleen tijdens deze periode, niet nadien!
2. Hebt u uw kind met voorrang ingeschreven in onze school en u wenst het nadien toch in te schrijven in een andere school? Contacteer ons dan voor 18 april 2017, 12.00 uur. Nadien kunt u uw kind aanmelden op aanmelden.ksleuven.be vanaf 19 april 2017, 12.00 uur t.e.m. 3 mei 2017 12 uur.