Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
 • Je bent praktisch gericht én vindt een algemene vorming belangrijk.
 • Je bent geboeid door wetenschappen (biologie, chemie en fysica)en techniek.
 • Je hebt een stevige wetenschappelijke basiskennis.
 • Je verkiest een proefondervindelijke aanpak van de wetenschappen.
 • Je voert graag wetenschappelijke experimenten uit.
 • Je hebt aanleg voor wiskunde.
 • Je verkiest een meer praktische benadering van de vreemde talen (communicatieve vaardigheden + lectuur van vakliteratuur).
 • Je bezit de nodige onderzoekende nieuwsgierigheid.
 • Je bent handig.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je vertoont veel inzet en doorzettingsvermogen
 • Je werkt graag zelfstandig.
 • Je schrijft graag wetenschappelijke verslagen.
 • Je wilt in het hoger onderwijs voortstuderen in een richting waar wetenschappen een prominente rol spelen.
Toelatingsvoorwaarden
 • Je hebt de 2de graad aso of tso met vrucht beëindigd.
 • Je volgde in de 2de graad bij voorkeur een richting met een groot pakket wiskunde (5u/week).
 • Je hebt een voldoende wetenschappelijke voorkennis.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Toegepaste biologie lab 2 1
Toegepaste biologie theorie 1 1
Toegepaste chemie lab 3 3
Toegepaste chemie theorie 2 3
Toegepaste fysica lab 2 2
Toegepaste fysica theorie 3 3
Wiskunde 6 6
AANTAL LESUREN 34 34
En nadien?

Techniek wetenschappen geeft in het hoger onderwijs een goede aansluiting op bepaalde academische en een brede waaier van professionele bacheloropleidingen in wetenschappen, biotechniek, de paramedische en de onderwijssector.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na techniek-wetenschappen klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

De analyse van techniek-wetenschappen, vind je hier.