Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
 • Je bent praktisch gericht én vindt een algemene vorming belangrijk.
 • Je hebt een brede maatschappelijke interesse.
 • Je hebt belangstelling voor de mens en zijn leefomgeving.
 • Je bent sociaalvoelend en je wilt je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je beschikt over een behoorlijke wetenschappelijke basiskennis.
 • Je hebt interesse voor een concrete benadering van de natuurwetenschappen.
 • Je vindt gezonde voeding belangrijk.
 • Je kookt graag.
 • Je organiseert graag activiteiten.
 • Je houdt van samenwerken in groep.
 • Je bent creatief.
 • Je bent communicatief en contactvaardig.
 • Je wilt voortstuderen in het hoger onderwijs (professionele bachelor).
 • Je denkt aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals het onderwijs, de gezondheidssector of de sociale sector
Toelatingsvoorwaarden
 • Je hebt de 2de graad aso of tso met vrucht beëindigd.
 • Als je in de 2de graad geen sociale en technische wetenschappen volgde dan mis je de basiskennis en –vaardigheden voor voeding en is een inhaalcursus voeding verplicht.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale opdrachten
* Voeding
* Natuurwetenschappen
* Sociale wetenschappen
5


5


Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 5 5
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Stage*
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 33

*Deze stage wordt georganiseerd in de vorm van een blokstage.

En nadien?

Sociale en technische wetenschappen geeft in het hoger onderwijs een goede aansluiting op een professionele bachelor in de studiegebieden lerarenopleiding, sociaal-agogisch werk en gezondheidszorg.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na sociale en technische wetenschappen klik je hier.