Marketing en ondernemen

Marketing en ondernemen

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
 • Deze studierichting is ook gekend als Handel.
Iets voor jou?
 • Je bent praktisch gericht én vindt een algemene vorming belangrijk.
 • Je hebt interesse voor de administratie en communicatie in bedrijven en instellingen.
 • Je hebt aanleg en interesse voor boekhouden en wiskunde.
 • Je werkt graag met de computer voor het verwerken van gegevens.
 • Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen (Frans – Engels - Duits).
 • Je denkt commercieel en klantgericht.
 • Je beschikt over ondernemingszin.
 • Je kan zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.
 • Je houdt van samenwerken in groep.
 • Je bent communicatief en contactvaardig.
 • Je wilt voortstuderen in het hoger onderwijs (professionele bachelor).
 • Je denkt aan een beroep in de boekhoudkundige dienst van een bedrijf.
Toelatingsvoorwaarden
 • Je hebt de 2de graad aso of tso met vrucht beëindigd.
 • Je volgde in de 2de graad bij voorkeur een studierichting binnen het handelsgebied (tso).
 • Als je in de 2de graad geen studierichting binnen het handelsgebied (tso) volgde, dan heb je niet de nodige klaviervaardigheid en een achterstand voor boekhouden. Je bent verplicht een inhaalcursus boekhouden te volgen en je klaviervaardigheden zelfstandig bij te werken met behulp van een softwarepakket (vb. TYPTOP, …)
 • Als je in de 2de graad handel-talen volgde, dan is een extra inspanning nodig om de leemtes voor het vak wiskunde zelfstandig bij te werken.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 10 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Marketing en ondernemen geeft in het hoger onderwijs een goede aansluiting op een brede waaier van professionele bacheloropleidingen in het economisch studiegebied.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Marketing en ondernemen klik je hier.