Accountancy en IT

Accountancy en IT

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
 • Deze studierichting is ook gekend als Boekhouden-informatica.
Iets voor jou?
 • Je bent praktisch gericht én vindt een algemene vorming belangrijk.
 • Je hebt een ruime interesse voor het bedrijfsleven in al zijn aspecten.
 • Je hebt aanleg en interesse voor boekhouden en toegepaste informatica.
 • Je hebt een behoorlijke wiskundige basiskennis.
 • Je werkt graag met cijfers.
 • Je programmeert graag.
 • Je verkiest een praktische benadering van de vreemde talen (communicatieve vaardigheden in een bedrijfseconomische context)
 • Je beschikt over het vermogen tot logisch, analytisch en methodisch denken.
 • Je kan probleemoplossend denken en handelen.
 • Je kan zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.
 • Je wilt voortstuderen in het hoger onderwijs (professionele bachelor).
 • Je denkt aan een beroep in de boekhoudkundige en informaticadienst van een bedrijf.
Toelatingsvoorwaarden
 • Je hebt de 2de graad aso of tso met vrucht beëindigd.
 • Je volgde in de 2de graad bij voorkeur een economische (aso) of handels (tso) richting met een groot pakket wiskunde (5u/week).
 • Als je in de tweed graad geen studierichting binnen het handelsgebied (tso) volgde, dan heb je niet de nodige klaviervaardigheid en een achterstand voor boekhouden. Je bent verplicht een inhaalcursus boekhouden te volgen en je klaviervaardigheden zelfstandig bij te werken met behulp van een softwarepakket (vb. TYPTOP, …)
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 7 7
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Stage*
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 34

*Deze stage wordt georganiseerd in de vorm van een blokstage.

En nadien?

Accountancy en IT geeft in het hoger onderwijs een goede aansluiting op een professionele bachelor in het economisch studiegebied en het studiegebied lerarenopleiding.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Accountancy en IT klik je hier.