Haarzorg

Haarzorg

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
 • Bekijk hier de facebookpagina van de richting haarzorg.
Iets voor jou?
 • Je bent praktisch gericht.
 • Je bent verantwoordelijk en streeft naar optimale kwaliteit (perfectie) van je werk.
 • Je hebt een sterk gevoel voor het esthetische.
 • Je bent zeer creatief ingesteld.
 • Je bent communicatief, sociaal en je kan vlot omgaan met mensen.
 • Je bent klantgericht en je hebt een zekere dosis commercieel talent.
 • Je werkt graag nauwkeurig, je bent ordelijk en stipt.
 • Je bent discreet en flexibel.
 • Je bent geboeid door ganse gebeuren in de kapperswereld, haarmode, kleuren, stijlen, nieuwe trends en tendensen en je bent modebewust.
 • Je wil vooral de praktische vaardigheden verwerven in dit dienstverlenend beroep, ondersteund door de nodige theoretische kennis.
 • Je werkt graag in team samen.
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen.
 • Je hebt een correcte houding en je hanteert een verzorgde taal.
 • Je hebt een verzorgd en goed voorkomen.
 • Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden in het Nederlands.
 • Je bent bereid ervaring op te doen op de werkvloer en via stages in de kapperssector. Je bent aldus bereid je aan te passen aan de eisen van een kapperszaak, stage- of werkplek.
Lessentabel
5de 6de
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Plastische opvoeding 1 1
Project algemene vakken 4 4
Realisatie haarzorg 21 21*
AANTAL LESUREN 32 32

*waarvan 1 uur ondernemend project

Ondernemend project

In het zesde jaar bevat het vak realisatie haarzorg (20 uur) ook 1 uur per week het vak ondernemend project. Met dit vak willen we de leerlingen enkele belangrijke ondernemerschapscompetenties bijbrengen. Dit vak wordt projectmatig aangebracht in combinatie met het vak realisatie Haarzorg.

En nadien?

Als je slaagt in deze studierichting krijg je een getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.

Je kan gaan werken als medewerker (loontrekkende) in een kapsalon, als vertegenwoordiger van haarverzorgings-, kappersproducten en van cosmetica en als technisch afgevaardigde binnen een firma uit de kappersbranche. Je kan je vestigen als zelfstandige.

Je kan ook doorstromen naar het derde leerjaar van de derde graad Haarstilist.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na de richting haarzorg klik je hier.