Wetenschappen-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
 • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
 • In deze studierichting kan je kiezen voor de optie STEM.
Iets voor jou?
 • Je houdt van wiskunde en wetenschappen en je hebt er aanleg voor.
 • Je kan creatief met moeilijke wiskundige problemen omgaan en je kan doorbijten tot je een oplossing vindt.
 • Je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
 • Je bent op zoek naar een studierichting die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).
 • In de tweede graad volgde je Grieks-Latijn of een studierichting met 5 uur wiskunde. Indien je kiest voor de optie STEM en je in de 2de graad geen wetenschappen-STEM volgde, moet je een inhaaltraject volgen.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Keuze uit:
a
Da Vinci
Uitbreiding chemie
Uitbreiding fysica
Seminaries
b
Da Vinci
Uitbreiding wiskunde
Uitbreiding fysica
Seminaries
c
STEM


1
1
1
0

1
1
1
0

3


0
1
1
1

0
1
1
1

3
AANTAL LESUREN 32 32

Het complementair gedeelte van de studierichting biedt de keuze tussen 3 opties:

 • uitbreiding chemie en fysica: de basisleerstof wordt verder uitgebreid en verdiept. Er is ook ruimte voor vakoverschrijdend projectwerk, complexere oefeningen, extra onderzoekspractica en actuele toepassingen.
 • uitbreiding wiskunde en fysica: de basisleerstof wordt verder uitgebreid en wiskundige onderwerpen worden geïntegreerd in toepassingen uit de fysica. In de lessen wiskunde liggen de moeilijkheidsgraad en het tempo hoger.
 • STEM: Je werkt in kleine teams zelfstandig en op een geïntegreerde, creatief-wetenschappelijke wijze aan STEM-uitdagingen. De STEM-uitdagingen zijn zodanig gekozen dat ze aansluiten bij de leerstof wiskunde, chemie, biologie en fysica. Aspecten van technologie en programmeren komen eveneens aan bod.
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na wetenschappen–wiskunde klik je hier.