Wetenschappen-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?
  • Je houdt van wiskunde en wetenschappen en je hebt er aanleg voor.
  • Je kan creatief met moeilijke wiskundige problemen omgaan en je kan doorbijten tot je een oplossing vindt.
  • Je kan nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
  • Je bent op zoek naar een studierichting die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).
  • In de tweede graad volgde je Grieks-Latijn of een studierichting met 5 uur wiskunde.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Taalkundig-culturele vorming 1 0
Wiskunde 6 6
Keuze uit:
* Informatica + wetenschappelijke vorming
* Wetenschappelijke vorming
* Wiskundig-wetenschappelijke vorming

2
2
2

2
2
2
AANTAL LESUREN 32 32

Het complementair gedeelte van de studierichting biedt de keuze tussen 3 vormingen:

  • informatica en wetenschappelijke vorming: de fysicakennis wordt verder uitgediept, via geïntegreerde opdrachten wordt de nadruk gelegd op programmeren en probleemoplossend denken;
  • wetenschappelijke vorming: het pakket wetenschappen wordt versterkt en de leerstof wordt uitgediept door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde,… ;
  • wiskundig-wetenschappelijke vorming: de wiskunde- en fysicakennis wordt verdiept en uitgebreid.
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na wetenschappen–wiskunde klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

Voor de analyse van wetenschappen-wiskunde klik je hier.