Wetenschappen-sport

Wetenschappen-sport

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je houdt van sport en je beschikt over volgende motorische basisvaardigheden : snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen.
  • Je hebt een grote belangstelling voor wetenschappen.
  • Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • In de tweede graad volgde je een studierichting binnen aso.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Sport 4 4
Wetenschappelijke vorming 1 0
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na wetenschappen –sport klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

Voor de analyse van wetenschappen-sport klik je hier.