Moderne talen-wiskunde

Moderne talen-wiskunde

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • In je vorming ben je op zoek naar een evenwicht tussen je aanleg voor wiskunde en voor talen.
  • Je beschikt over een stevige dosis intelligentie en abstraherend vermogen: je voelt je thuis in de wereld van getallen, structuren en modellen en je kan creatief omgaan met moeilijke wiskundige problemen.
  • Je hebt het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je hecht belang aan communicatieve competentie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen.
  • Je bent gemotiveerd om literaire en taalbeschouwelijke aspecten van een taal te bestuderen.
  • Je wil een grondige kennis van de vreemde talen om voorbereid te zijn op de studie van anderstalige vakliteratuur.
  • Je hebt een richting met 5 uren wiskunde gevolgd in de tweede graad.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Da Vinci 1 0
Duits 3 3
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Spaans 0 1
Wiskunde 6 6
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wiskundig pakket of talenpakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten). Behaalde je steeds goede resultaten op de sterke wiskundecomponent dan zijn er weinig beperkingen.

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Moderne talen-wiskunde klik je hier.