Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?
  • In je vorming ben je op zoek naar een evenwicht tussen je wetenschappelijke interesse en je aanleg voor talen.
  • Je wil deze dubbele belangstelling op een theoretische manier verder uitbouwen.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiehouding om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
  • Je hecht belang aan communicatieve competentie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen.
  • Je wil een grondige kennis van de vreemde talen om voorbereid te zijn op de studie van anderstalige wetenschappelijke vakliteratuur.
  • Je hebt bij voorkeur wetenschappen gevolgd in de tweede graad.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 3 3
Engels 3 3
Esthetica 1 0
Frans 4 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Voor wie Moderne talen-wetenschappen gevolgd heeft, zijn de meeste professionele bachelors haalbaar. Je slaagkansen in het academisch hoger onderwijs zijn sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten.

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Moderne talen-wetenschappen klik je hier.