Latijn-wiskunde

Latijn-wiskunde

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je bent ge├»nteresseerd in de Romeinse cultuur en filosofie.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je voelt je thuis in de wereld van structuren, symbolen, modellen en abstracties en scoort voor wiskunde systematisch goed.
  • Je kan creatief met moeilijke wiskundige problemen omgaan en je kan doorbijten tot je een oplossing vindt.
  • Je zoekt een evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.
  • In de tweede graad volgde je de richting Grieks-Latijn of Latijn(optie wiskunde).
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Wiskunde 6 6
Keuze uit:
a
Chemie
b
Uitbreiding wiskunde


1

1


1

1
AANTAL LESUREN 32 32

Binnen Latijn-wiskunde kan gekozen worden voor de optie met 2 uur chemie of de optie met uitbreiding wiskunde. In de uitbreiding wiskunde wordt de basisleerstof verder uitgebreid en verdiept. In de lessen wiskunde liggen de moeilijkheidsgraad en het tempo hoger.

En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Latijn- Wiskunde klik je hier.