Latijn-wetenschappen

Latijn-wetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je bent ge├»nteresseerd in de Romeinse cultuur en filosofie.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je hebt een grote belangstelling voor de verklaring van natuurverschijnselen.
  • Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
  • In de tweede graad heb je Grieks-Latijn of Latijn (optie wiskunde) gevolgd.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Da Vinci 1 0
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten)

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Latijn- Wetenschappen klik je hier.