Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je hebt aanleg voor moderne vreemde talen en een ruime culturele belangstelling.
  • Je bent bereid je communicatieve vaardigheden voortdurend te oefenen.
  • In de tweede graad heb je Grieks-Latijn, Latijn (optie talen), Latijn (optie wiskunde) gevolgd.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Da Vinci 1 0
Duits 3 3
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Spaans 0 1
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire, of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Latijn-Moderne Talen klik je hier.