Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je hebt aanleg voor moderne vreemde talen en een ruime culturele belangstelling.
  • Je bent bereid je communicatieve vaardigheden voortdurend te oefenen.
  • In de tweede graad heb je Grieks-Latijn, Latijn (optie talen), Latijn (optie wiskunde) gevolgd.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 3
Engels 3 3
Esthetica 1 0
Frans 4 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Taalkundig-culturele vorming 1 1
Wetenschappelijke vorming 1 1
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire, of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Latijn-Moderne Talen klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

De analyse voor Latijn-Moderne Talen klik je hier.