Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door mens en samenleving en de wetenschappelijke disciplines psychologie, sociologie en antropologie.
  • Je wil inzicht krijgen in de wereld waarin je leeft.
  • Je hebt interesse voor politiek, recht, filosofie en de media en je hebt een ruime culturele belangstelling.
  • Je wordt eveneens aangesproken door de levenswijze van mensen in andere culturen.
  • Je wil graag observeren, kritisch analyseren en synthetiseren.
  • Je staat open voor reflectie op de eigen manier van werken.
  • Je hecht belang aan communicatieve competentie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen.
  • Je hebt Humane wetenschappen gevolgd in de tweede graad of je bereidt je voor op het vijfde jaar door middel van een zelfstudiepakket.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 3 3
Da Vinci 1 0
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 4 3
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Inleiding tot de statistiek 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Uitbreiding natuurwetenschappen 1 0
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Spaans 0 1
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Als je Humane wetenschappen volgt, bereid je je voor op hogere studies in een sociale of pedagogische richting. Je slaagkansen zijn sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten.

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Moderne Humane wetenschappen klik je hier.