Grieks-wiskunde

Grieks-wiskunde

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
 • Je bent geboeid door de studie van Grieks en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
 • Je bent geïnteresseerd in de Griekse cultuur en filosofie.
 • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
 • Je voelt je thuis in de wereld van structuren, symbolen, modellen en abstracties en scoort voor wiskunde systematisch goed.
 • Je kan creatief met moeilijke wiskundige problemen omgaan en je kan doorbijten tot je een oplossing vindt.
 • Je zoekt een evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.
 • Je hebt Grieks of Grieks-Latijn gevolgd in de tweede graad.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Wiskunde 6 6
Keuze uit:
* Duits en Taalkundig-culturele vorming
* Wetenschappelijke vorming
* Wiskundig-wetenschappelijke vorming

2
2
2

2
2
2
AANTAL LESUREN 32 32

Het complementair gedeelte van deze studierichting biedt de keuze tussen 3 vormingen:

 • Duits en taalkundig-culturele vorming: de talenkennis wordt uitgebreid met Duits en je bouwt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder uit;
 • wetenschappelijke vorming: het pakket wetenschappen wordt versterkt en de leerstof wordt uitgediept door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde,… ;
 • wiskundig-wetenschappelijke vorming: de wiskunde- en fysicakennis wordt verdiept en uitgebreid.
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Grieks-Wiskunde klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

De analyse voor Grieks-Wiskunde vind je hier.