Grieks-wetenschappen

Grieks-wetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Grieks en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je bent geboeid door de studie van Grieks en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je bent ge├»nteresseerd in de Griekse cultuur en filosofie.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je hebt een grote belangstelling voor de verklaring van natuurverschijnselen.
  • Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
  • Je bent op zoek naar een studierichting die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten).
  • Je hebt Grieks of Grieks-Latijn gevolgd in de tweede graad.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Taalkundig-culturele vorming 1 0
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Grieks-Wetenschappen klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

De analyse voor Grieks-Wetenschappen vind je hier.