Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Grieks en Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je bent geïnteresseerd in de Griekse cultuur en filosofie.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je wil thuis dagelijks tijd investeren in het bestuderen van waardevolle Griekse en Latijnse teksten.
  • Je hebt Grieks – Latijn gevolgd in de tweede graad.
Lessenrooster
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Taalkundig-culturele vorming 1 1
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Grieks-Latijn klik je hier.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) analyseerde van elke studierichting de doorstroming naar en het studiesucces in het hoger onderwijs.

De startpagina van deze analyse vind je hier. Schenk ook aandacht aan de gehanteerde methodiek.

De analyse voor Grieks-Latijn vind je hier.