Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?
  • Je bent geboeid door de studie van Grieks en Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid.
  • Je bent geïnteresseerd in de Griekse cultuur en filosofie.
  • Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
  • Je wil thuis dagelijks tijd investeren in het bestuderen van waardevolle Griekse en Latijnse teksten.
  • Je hebt Grieks – Latijn gevolgd in de tweede graad.
Lessentabel
5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 0
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 0 1
Spaans 0 1
Wiskunde 3 3
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze studierichting bereidt je voor op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Voor een overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Grieks-Latijn klik je hier.