Haarzorg

Haarzorg

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
  • Bekijk hier de facebookpagina van de richting Haarzorg.
Iets voor jou?

Dit zijn jouw troeven: je bent sociaalvoelend, je bent geïnteresseerd in uiterlijke verzorging, je wil kapsels ontwerpen, praktijkervaring opdoen, met haarproducten werken en je wil je fantasie uitwerken. In de studierichting Haarzorg zal je deze vaardigheden kunnen ontplooien.

Als je het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) hebt afgerond, dan heb je een goede basis om deze studierichting in de tweede graad te volgen.

Lessenrooster
4de
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Project algemene vakken 6
Realisatie haarzorg 18
Toegepaste informatica 1
AANTAL LESUREN 32
En nadien?

Deze opleiding bereidt je rechtstreeks voor op de studierichting Haarzorg (HHK) in de derde graad.