Wetenschappen-STEM

Wetenschappen-STEM

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. Als school springen we mee op deze kar.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?

Je hebt een uitgesproken aanleg en interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde én je wil een diepgaande algemene theoretische vorming. In Wetenschappen-STEM leer je wetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten herkennen in het dagelijkse leven en leg je de link met je verworven kennis. In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar Moderne wetenschappen en Grieks-Latijn of Latijn als je voor de basisvakken gemiddeld 65% behaalde en voor wiskunde ongeveer 70%.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 0 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
STEM 3 3
Wiskunde 5 5
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

De opleiding in Wetenschappen-STEM bereidt je rechtstreeks voor op een studierichting Wetenschappen-STEM (onder voorbehoud) in de derde graad. Je kan ook naar Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen.

Er zijn uiteraard ook andere uitwegen. Raadpleeg het schema via onderstaande pdf.

Extra

Europees toonaangevend STEM-onderwijs in het Heilig Hartinstituut. En of we daar trots op zijn! STEM-collega Gerda Somers en prof. Wim Dehaene (KULeuven) delen in dit webinar hoe ze het STEM-traject voor onze school uitgewerkt hebben.