Wetenschappen

Wetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Iets voor jou?

Je hebt een uitgesproken aanleg en interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde én je wil een diepgaande algemene theoretische vorming. In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar Moderne wetenschappen, Grieks-Latijn of Latijn als je voor de basisvakken gemiddeld 65% behaalde en voor wiskunde ongeveer 70%.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 0 1
Engels 3 3
Expressie 1 0
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 0 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 0
Wiskunde 5 5
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Wetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de volgende studierichtingen in de derde graad: Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen.

Er zijn uiteraard ook andere uitwegen.