Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van verschillende soorten samenlevingen? Zeggen taal en cultuur je wel wat? Wil je iets meer weten over het hoe en waarom van menselijk gedrag? Dan zit je in deze studierichting op je plaats. Je bestudeert er menswetenschappen in de ruime zin van het woord. Je hebt aandacht voor cultuur en psychologie, voor taal en communicatie. Aangezien dit een vrij theoretische aso-richting is, zal je hier geen praktische voorbereiding op een beroep krijgen. Je komt bij voorkeur uit Grieks-Latijn, Latijn of Moderne wetenschappen en hebt gemiddeld 65% gehaald voor je basisvakken.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Cultuurwetenschappen 2 2
Duits 0 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 0 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 0
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Het logische vervolg in onze school in de 3de graad is de studierichting Humane wetenschappen. Er zijn uiteraard ook andere uitwegen.

humane.pdf 125.34 KB