Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?

Ben jij iemand die graag studeert? Hou je van taal, cultuur en geschiedenis? Lees je graag teksten en verhalen? Kan je niet kiezen tussen Grieks en Latijn en heb je mooie cijfers voor beide vakken? Doe je graag wiskunde en heb je aanleg voor dat vak? Wil je een extra uitdaging? Dan is Grieks-Latijn misschien wel iets voor jou. Je komt uit de studierichting Grieks- Latijn en haalde gemiddeld 65% voor de basisvakken en ongeveer 70% voor wiskunde.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Je kan in de derde graad naar de richting Grieks-Latijn, Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Grieks-wiskunde, Grieks-wetenschappen of een andere studierichting zonder klassieke taal.