Economie [optie talen]

Economie [optie talen]

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
  • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Iets voor jou?

Draagt het reilen en zeilen van de economie je interesse weg en ben je goed onderlegd in moderne talen, dan is Economie [optie talen] misschien geknipt voor jou. In deze richting verwachten we leerlingen uit het tweede jaar Moderne wetenschappen en Grieks-Latijn of Latijn die gemiddeld 65% behalen voor de basisvakken.

Lessenrooster
3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 0 1
Economie 4 4
Engels 3 3
Expressie 1 0
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 0 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 0
Wiskunde 4 4
AANTAL LESUREN 32 32
En nadien?

Deze opleiding bereidt je rechtstreeks voor op de studierichting Economie-moderne talen in de derde graad.

Er zijn uiteraard ook andere uitwegen.