2A STEM-wetenschappen

2A STEM-wetenschappen

STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’.

Leren onderzoeken vanuit je nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke en technische thema’s, doe je hier. Daar hoort vanzelfsprekend ook bij dat je oplossingen voor problemen moet ontwikkelen, met intensief gebruik van ICT.

Je verkent vier domeinen waarin STEM in de samenleving een belangrijke rol speelt:

 • Communicatie- en informatietechnologie: bv. informatiesystemen, telecommunicatie, computers …

 • Mechatronica: bv. mechanica, elektronica, elektriciteit, besturingssystemen …

 • Levenswetenschappen: bv. biotechnologie, voeding, medische onderwerpen …

 • Constructies: bv. architectuur, vormgeving, gebruiksvoorwerpen …

In STEM-wetenschappen besteed je aandacht aan de ontwerpfase. Je leert eerst een goede analyse maken van het probleem en je ideeën verwoorden. Pas dan kan je een model of prototype gaan ontwerpen.

Klik hier voor het filmpje.

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.
Profiel

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

 • interesse hebt in wiskunde, techniek en wetenschappen;

 • interacties tussen wiskunde, techniek en wetenschappen wil onderzoeken;

 • inzicht wil ontwikkelen in onderzoeks‐ en ontwerpmethoden;

 • wetenschappelijke uitdagingen wil aangaan;

 • kritisch en oplossingsgericht aan de slag wil gaan.

Deze basisoptie sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

 • Aardrijkskunde

 • Horizonmodule STEM

 • Natuurwetenschappen

 • Techniek

 • Wiskunde

Lessenrooster
Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maior
- STEM-wetenschappen 5
Minor
- Flex / Moderne talen 2
AANTAL LESUREN 32