Sociale en technische vorming

Sociale en technische vorming

De basisoptie Sociale en technische vorming richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen.
Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’.
Je bestudeert onder andere een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en de techniek.
Je verneemt meer over de 3 componenten van deze basisoptie: de sociale, de technische en de algemeen vormende.

In de 2de en 3de graad wordt de studierichting nog uitgebreid met een wetenschappelijke component. Sociale en technische vorming bereidt voornamelijk voor op een tso– of kso–studierichting in de tweede graad. Deze basisoptie geeft je de mogelijkheid om het programma van de algemene vakken van het tweede leerjaar in een aangepast tempo door te maken. De leerkrachten besteden veel aandacht aan het herhalen en inoefenen van de leerstof. Onder hun begeleiding zoek je naar verbanden tussen leerstofonderdelen en bouw je stap voor stap een redenering op om zo tot het juiste antwoord te komen.

Op die manier wil men je op weg zetten om zelfstandiger te denken en te werken.

Voor Nederlands, Frans en Engels wordt voor grammatica vooral de basisleerstof behandeld. Het tekstmateriaal dat aangeboden wordt, is duidelijk gestructureerd. In de lessen wiskunde ligt eveneens de klemtoon op de verwerking van de basisleerstof. De nadruk ligt op het maken van oefeningen. Het theoretisch gedeelte wordt minder uitgediept. Bovendien is het pakket meetkunde beperkt.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee en Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
Profiel

Deze basisoptie kan je aanvatten als je

  • interesse hebt voor mens en milieu;
  • via proeven en praktische oefeningen zelf iets wil uitzoeken, zelf iets wil doen;
  • meer tijd nodig hebt om de algemene vakken te verwerken.
Lessenrooster
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Sociale en technische vorming 5
Techniek 2
Wiskunde 5
AANTAL LESUREN 32
Vervolgrichtingen

Als rechtstreekse vervolgrichtingen op deze basisoptie kan je in onze school in de tweede graad kiezen voor de tso–studierichtingen: Sociale en technische wetenschappen, Ondernemen en communicatie en Ondernemen en IT .

Techniek – wetenschappen kan mits een uitgesproken aanleg voor wiskunde en wetenschappen.

Ook de kso–studierichting Beeldende en architecturale kunsten behoort tot de mogelijkheden.