Moderne wetenschappen

Moderne wetenschappen

De optie Moderne wetenschappen wil je meenemen op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde netwerk van onze hedendaagse samenleving, die ondermeer steunt op een aantal belangrijke wetenschappen: de economie, de humane wetenschappen en de natuurkunde. Het is de bedoeling van deze optie dat je enerzijds enig inzicht verwerft in natuurkunde en laboratoriumwerk en anderzijds kennis maakt met enkele eenvoudige economische begrippen.

Omdat deze basisoptie in de eerste plaats voorbereidt op een aso–richting in de tweede en de derde graad, vragen de vakken van de gemeenschappelijke basisvorming een vrij hoog studietempo. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf heel wat verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig ook aan moeilijkere opdrachten moeten werken. Binnen deze basisoptie wordt de leerstof grondig uitgediept. We gaan er dus vanuit dat je heel wat extra aankan en verwerkt.

Voor Nederlands, Frans en Engels betekent dit concreet dat je de grammatica voor deze talen grondig onder de knie moet krijgen. Tevens zullen de aangeboden teksten behoorlijk complex van inhoud zijn. Bij wiskunde zal je heel wat tijd besteden aan het verwerken van bewijzen uit de meetkunde en het maken van moeilijkere opdrachten bij de getallenleer.

Kortom, een hele uitdaging!

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee en Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
 • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project.
Profiel

Deze basisoptie kan je aanvatten als je

 • belangstelling hebt voor de actualiteit, vooral voor het economisch en sociaal leven;
 • een flinke brok theorie wil afwisselen met wetenschappelijk werk;
 • geen moeite hebt met de verwerking van de algemene vakken zoals Nederlands, Frans en wiskunde.
Lessenrooster
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 5
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Socio-economische initiatie 2
Techniek 2
Wetenschappelijk werk 2
Wiskunde 5
AANTAL LESUREN 32
Vervolgrichtingen

Rechtstreekse vervolgrichtingen

 • Economie [optie wiskunde]
 • Economie [optie talen]
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen
 • Wetenschappen – sport
 • Techniek-wetenschappen
 • Wetenschappen - STEM

Ook mogelijk:

 • Ondernemen en communicatie
 • Ondernemen en IT
 • Sociale en technische wetenschappen