2A Maatschappij en welzijn

2A Maatschappij en welzijn

Dit is jouw keuze als je vooral geïnteresseerd bent in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken. Je observeert en analyseert het gedrag van mensen in verschillende situaties. Communicatie neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Je leert ook hoe verschillende disciplines zoals wetenschappen en psychologie naar de mens en de samenleving kijken. Je hebt dus oog voor wat er in de wereld of in andere culturen gebeurt.

Voor jou persoonlijk focussen we op het belang van een gezonde levensstijl. Welke adviezen geven wetenschappers over voeding, beweging en welbevinden?

Je gaat niet enkel in theorie leren over de maatschappij. We willen ook jouw sociaal engagement ontwikkelen. Samen met je klas werk je een klein sociaal project uit. Zo word je zelf ook sociaal vaardiger.

Goed om weten
  • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee.

Klik hier voor het filmpje.

Profiel

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je …

  • een persoonlijke en gezonde levensstijl wil ontwikkelen;

  • de mens wil onderzoeken zowel vanuit de natuurwetenschappen als vanuit de menswetenschappen;

  • meer wil leren over het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen;

  • je sociale en communicatieve vaardigheden wil toepassen in verschillende situaties.

Sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

  • Geschiedenis

  • Godsdienst

  • Horizonmodule Maatschappij en welzijn

  • Mens en Samenleving

Lessenrooster
Moderne talen
- Engels 2
- Frans 3
- Nederlands 4
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
- Aardrijkskunde 1
- Natuurwetenschappen 1
- Techniek 2
- Wiskunde 4
Menswetenschappen
- Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
- Godsdienst 2
Artistieke vorming
- Beeld 1
- Muziek 1
Lichamelijke opvoeding
- Lichamelijke opvoeding 2
Maior
- Maatschappij en welzijn 5
Minor
- Flex / Moderne talen / Wetenschappen 2
AANTAL LESUREN 32