Latijn

Latijn

De optie Latijn wil je via de studie van de taal binnenleiden in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Onze eigen beschaving, onze hedendaagse samenleving is immers sterk beïnvloed door de Romeinse cultuur. De kennis van het Latijn zal je ook helpen om andere vreemde talen zoals Frans, Italiaans, Spaans … te leren en om moeilijke woorden in andere vakken te begrijpen.

Het instuderen van het vocabularium is bovendien een uitstekende training voor het geheugen en zal je Nederlandse woordenschat gevoelig uitbreiden. Door het maken van vertalingen krijg je een goede oefening in nauwkeurig denken en redeneren en leer je de nuances van het Latijn omzetten in vlot en correct Nederlands.

Omdat deze basisoptie in de eerste plaats voorbereidt op een aso–richting in de tweede en de derde graad, vragen de vakken van de gemeenschappelijke basisvorming een vrij hoog studietempo. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig ook aan moeilijkere opdrachten moeten werken. Binnen deze basisoptie wordt de leerstof grondig uitgediept. We gaan er dus vanuit dat je heel wat extra aankan en verwerkt.

Voor Nederlands, Frans en Engels betekent dit concreet dat je de grammatica voor deze talen grondig onder de knie moet krijgen. Tevens zullen de aangeboden teksten behoorlijk complex van inhoud zijn. Bij wiskunde zal je heel wat tijd besteden aan het verwerken van bewijzen uit de meetkunde en het maken van moeilijkere opdrachten bij getallenleer.

Kortom, een hele uitdaging!

Goed om weten
 • Deze studierichting wordt aangeboden in Heilig Hartinstituut Heverlee en Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
 • In deze studierichting kan je kiezen voor het LEF-project
Profiel

Deze basisoptie kan je aanvatten als je

 • in het eerste jaar goede resultaten behaalt voor Klassieke studiën en vlot overweg kan met het vertalen van Latijnse zinnen;
 • interesse hebt voor de oude volkeren: hun taal, hun geschiedenis, hun cultuur;
 • aanleg hebt voor woord– en zinsontleding;
 • over voldoende taalvaardigheid beschikt en belangstelling hebt voor de studie van talen;
 • gemotiveerd bent om elke dag vocabularium te studeren en je leerstof bij te houden.
Lessenrooster
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 6
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
AANTAL LESUREN 32
Vervolgrichtingen

In onze school kan je in de tweede graad kiezen voor:

 • Latijn [optie talen]
 • Latijn [optie wiskunde]
 • Economie [optie wiskunde]
 • Economie [optie talen]
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen
 • Wetenschappen - sport
 • Wetenschappen [optie STEM]